Kan du ge några exempel på hur tekniken används?

– Tekniken kan användas både för att följa djuren och styra dem, både inomhus och utomhus. Det är inte sprillans nytt, man använder redan i dag registrering vid mjölkning och fodring. Men det här är något som utvecklas mer och mer. Ny digital teknik är exempelvis osynliga stängsel, drönare och GPS. Man kan se var djuren befinner sig, hur de rör sig och få indikationer på att de inte mår bra. Man kan sätta en GPS-sändare på djur som går ute, då slipper man leta så mycket. Dels kommer nya grejer och dels blir de billigare. 

Vilka fördelar och nackdelar finns med digitaliseringen?

– Det är en tidsbesparing för djurskötare och lantbrukare. Man kan inte stå och titta på när djuren äter men man kan få automatisk information om hur mycket de äter och få larm om de äter eller dricker för dåligt. Man kan upptäcka sjukdom tidigare. Men det ersätter inte ett gott djuröga, tekniken är bra för att upptäcka saker men någon måste ta hand om det. Skötseln gör fortfarande människan. Det här är hjälpmedel. 

Så tekniken är inte ett hot mot djurskötarnas jobb?

– Från mitt perspektiv som veterinär ser jag inte detta som ett hot mot deras jobb utan som ett stöd. Vissa typer av automatisering kan givetvis påverka behovet av arbetskraft. Om man använder mjölkrobot eller utfodringsrobot behövs färre som utför det arbetet, däremot behövs personal som sköter utrustningen. Det förändrar på sikt arbetsinnehållet men det ställer högre krav på kompetensen, man behöver vara duktig på att sköta både djur och maskiner. Det kan avlasta det tyngsta och mest tidskrävande arbetet, som kanske också är det minst givande. Det här är komplement, inte i stället för djurskötaren.

Hur vanligt är det med mjölkrobot?

– Det är rätt vanligt, de har ju funnits länge. Den mjölkar dygnet runt så någon personal måste vara tillgänglig om det kör ihop sig. 2016 mjölkades närmare 40 procent av korna med mjölkrobot, men det innebär inte att det är 40 procent av gårdarna för det är större besättningar som har robot. Det har säkert ökat för bygger man ett nytt kostall i dag så bygger man oftast med mjölkrobot.