Hemtjänstföretaget Extramamman och Ugglans hemhjälp har haft avtal med Värnamo kommun sedan 2015. Efter att en rad oegentligheter kommit till kommunens kännedom sägs avtalet upp, skriver tidningen Östra Småland.

Det handlar bland annat om att de anställda har för låg utbildning. Enligt en utredning som kommunen gjort har bara 33 procent undersköterskeutbildning, jämfört med 85 procent i den kommunala hemtjänsten.

Dessutom har kommunens omsorgsnämnd flera gånger anmärkt på att företaget rapporterar väldigt få avvikelser. Mellan 2015 bara mellan en och femton. Siffran jämföres med antalet avvikelser inom tre kommunala arbetslag som ligger på mellan 66 och 137.

Företaget kritiseras också för att inte involvera undersköterskorna i arbetet med att analysera avvikelserna. Kommunal har också kritiserat företaget för lag- och avtalsbrott. Mellan 2017 och 2019 har facket haft fyra tvister mot Extramamman och vunnit alla.

Enligt Östra Småland har det handlat om felaktiga löner, brott mot kollektivavtalet och medbestämmandelagen. Flera tvister ska enligt uppgifter till tidningen vara på gång.

Ett annat skäl till att Värnamo kommun vill säga upp avtalet handlar om att företaget har för dåliga kreditvärden.

Företagets vd Anna Danielsbacka säger till Östra Småland att hon kommer att överklaga beslutet till förvaltningsrätten.

Extramamman och Ugglans hemhjälp har blivit av med sina uppdrag i flera andra kommuner. Under 2014 polisanmälde Svalövs kommun företaget för bedrägeri efter att de fakturerat kommunen för tjänster som inte blivit utförda.

Samma år hävde Borås kommun avtalet med omedelbar verkan. Orsaken var bland annat att mediciner inte hade delats ut och att inkontinensskydd inte blivit bytta i tid. Extramamman överklagade och vann. Borås fick efter en förlikning betala 250 000 kronor till företaget.

Andra kommuner som sagt upp avtalet på grund av brister är Östra Göinge, Staffanstorp och Motala.

2017 dömdes vd:n till dagsböter för brott mot tystnadsplikten.

Extramamman och Ugglans hemhjälp AB har sitt säte i Karlsborg. De utför tjänster inom omvårdnad, service och rut. Enligt deras hemsida är de i dag verksamma i 13 kommuner.

Sedan årsskiftet pågår tillståndsprövning för att få bedriva hemtjänst. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, går nu igenom alla ansökningar. De som redan haft verksamheter i gång har fått fortsätta i väntan på beslut.