Det blir Socialstyrelsen som får i uppdrag att bilda ett nationellt vårdkompetensråd och regeringen vill att det ska vara i gång den 1 januari 2020. Rådet ska kartlägga och samordna bemanningsbehoven i landets regioner och kommuner.

Förslaget presenterades under tisdagen av Lena Hallengren, socialminister (S) och Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning (S).

– En stärkt bemanning i hälso- och sjukvården är en prioriterad fråga för regeringen. Rådet kommer att bidra till att skapa en gemensam och tydlig bild över både nuvarande och framtida behov, sa socialminister Lena Hallengren på pressträffen.

Till en början kommer rådet att ha fokus på vårdyrken som kräver legitimationer, men Lena Hallengren vill att även undersköterskor, specialistundersköterskor och andra yrkesgrupper ska omfattas av rådet. Till år 2021 ska Socialstyrelsen komma med förslag om hur det kan ske.