För ett tag sedan lyssnade jag på en podd som handlade om artificiell intelligens, AI. Den teknikutveckling som nu sker går rasande fort. I podden sades att AI i dag är för den mänskliga hjärnan vad maskinerna var för människokroppen under den industriella revolutionen.

Den nya tekniken

Äldreomsorg i robotarnas rike

På jobbet

Tanken är hisnande. Det är svårt att föreställa sig hur fort vårt samhälle kommer att förändras och hur det kommer att påverka arbetslivet. Vissa jobb kommer att försvinna, nya kommer att skapas och beslutsfattande och ledarskap kommer att förändras.

Sammantaget kommer alla att behöva kompetenutveckling och frågan är hur detta ska ske och vem som ska betala?

I vårt land har den manligt dominerade industrin kommit längre i att avlasta de anställda, än exempelvis de mer kvinnligt dominerade branscherna inom välfärden. Robotar gör tunga lyft och sparar på
industriarbetarnas ryggar, medan undersköterskor i mångt och mycket fortfarande lyfter tungt när de byter blöjor, duschar och tar hand om människor. 

Även om utvecklingen inom vård och omsorg inte har kommit lika långt är en förändring på gång. KA reste till Tokyo i Japan för att se hur de gör i
välfärdsteknikens föregångsland. I Japan är robotar mer vanliga än i Sverige och människorna tycks också ha en annan inställning till dem.

I Ginza i Tokyo ligger ett av världens mest robottäta äldreboenden. Här finns närmare 30 olika robotar. Här används också ett bälte som avlastar ryggarna på de anställda, vilket har gjort att problem med värk har minskat hos undersköterskorna.

Japan har precis som Sverige brist på personal i äldreomsorgen och då har robotarna blivit ett sätt att lösa en del av personalbristen. Men även om människorna i Japan är mer positivt inställda till robotar finns också de som är skeptiska. Hit hör Gustaf Strandell, vd för Maihama club som är ett äldreboende för rika. Hans uppfattning är att robotarna tas fram av forskare som inte har samma kunskap om vården som personalen.

Och visst är det viktigt att lyssna på de anställda och att fack och arbetsgivare samarbetar när ny teknik införs på arbetsplatser. Genom att lyssna och prata innan förändringar görs undviker man onödiga arbetsmiljöproblem och kan planera in rätt kompetensutveckling.