– Vår ingång i det här är att man ska få välja, att antingen går jag upp de här timmarna och får kompensation eller så går jag kvar på det lägre heltidsmåttet, säger Petra Sundbladh, ordförande i Kommunal Sotenäs.

Kommunen har lämnat ett bud med en kompensation på 900 kronor. Alldeles för lite anser Kommunal.

– Vi tycker att de ska få kompensation enligt en formel utifrån vilken månadslön man har, säger Petra Sundbladh.

Räknat på en månadslön på 25 000 kronor skulle formeln innebära en kompensation på i genomsnitt cirka 2 000 kronor.

Nattpersonalen i Sotenäs har ända sedan början av 2000-talet haft ett lokalt avtal med ett ovanligt lågt heltidsmått, på 31,33 timmar/vecka. Den nu föreslagna höjningen till 34,33 timmar per vecka, följer det centrala avtalet mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Redan 2017 ville kommunen omförhandla avtalet men då lyckades Kommunal sätta stopp för det. Den dåliga ekonomin i Sotenäs har gjort att förvaltningen nu på nytt försöker lösa ut avtalet. 

– Det här är en del i en åtgärdsplan som vi fått i uppdrag av politikerna att genomföra, säger omsorgsförvaltningens chef, Lisbeth Olsson.

Vad blir besparingen med att höja heltidsmåttet?

– Det blir fler arbetade timmar som gör att vi frigör resurser och eftersom vi har svårt att rekrytera och bemanna upp så ser vi ju att vi har behov av personerna. Ingen kommer att bli arbetslös men däremot kan det bli förändrade arbetsuppgifter för någon person, säger hon.

Diskussionen gäller de redan anställda. Det rör sig om 24 stycken på Kommunals avtalsområde plus tre sjuksköterskor. Kommunal och arbetsgivaren är sedan tidigare överens om att nyanställda från den 1 november ska gå på det högre heltidsmåttet.

Kommunal motiverar sina krav på kompensation bland annat med att nattpersonalen i början på 2000-avtalet fick avstå löneökningar i ett par lönerevisioner, när avtalet om lägre heltidsmått förhandlades fram.

Men Lisbeth Olsson hävdar att kommunen tagit hänsyn till det i sitt bud på 900 kronor.

– Det är räknat utifrån ett underlag så klart, så det är inte taget ur luften. Men vi är inte överens kring detta.

Oenigheten rör inte bara heltidsmåttet och kompensationen. Det är till och med så att parterna inte är överens om vad de är överens om. Enligt Lisbeth Olsson har Kommunal föreslagit individuella förhandlingar med var och en av de anställda, något som Kommunals Petra Sundbladh avvisar. Kommunal har inte föreslagit individuella förhandlingar.

– Nej det vi vill ha är en högre kompensation. 900 kronor är inte okej. Vi vill ha de här 2 000 kronorna i genomsnitt. Individuella förhandlingar skulle bli en utpressningssituation. Vi vill sätta oss ner och se hur långt vi kan komma, säger hon.

Hittar man ingen lösning skulle frågan kunna bollas över till Kommunal och SKL centralt. Tågordningen då är att det är Kommunal centralt som avgör om man vill inleda en så kallad central tvist.