– Om man ska göra arbetslivet hållbart så kan man inte börja se över det när folk är 60 år, säger rapportförfattaren Kerstin Nilsson, professor i hälsovetenskap, till Arbetsvärlden.

Arbetstidsförkortning skulle kunna hjälpa fler att orka arbeta längre, enligt rapporten, som bland annat lyfter fram den så kallade 80-90-100-modellen. Modellen innebär att äldre arbetstagare får möjlighet att gå ner till 80 procent i arbetstid, med 90 procent av lönen men med 100 procent pensionsavsättning.

Träning på arbetstid är ett annat konkret exempel som rapporten pekar på, enligt Arbetsvärlden.

– Det gäller till exempel vård och omsorg, där många arbetar med tunga lyft. Kroppen är ens arbetsverktyg och då behöver man träna den, säger Kerstin Nilsson.

Ett problem i dagens arbetsliv för de som är lite äldre kan också vara de många platta organisationerna, enligt Kerstin Nilsson. 

– Det gör det svårt för äldre som kanske behöver färre uppgifter i slutet av arbetslivet, men också för den som behöver komma tillbaka in i arbetslivet efter sjukskrivning för stress. De får ingen plats i en organisation där alla behöver göra allt.