– Det är inte okej enligt avtalets upp­görelse, vilket vi har påpekat. Hemfrid har lovat att justera det. Att de tydligen inte gjort det gör att det nu ligger i vår pipeline att åter ta upp frågan, säger Lars Fischer, gruppchef på Kommunals arbetsplats- och avtalsenhet.

Emma Gattson.

Hon jobbar för ”piglön” efter tio år

På jobbet

Hemfrid vill bara svara KA via mejl. De skriver att de inte känner igen det Lars Fischer säger, och fortsätter ”Vi jobbar i enlighet med både kollektivavtalet och arbetstidslagen som reglerar mertid. I kollektivavtalet finns ett arbetstidsmått som innebär att alla medarbetare har en fast månadslön som är lika stor varje månad, även om antalet arbetade timmar varierar något mellan månaderna. Målsättningen är alltid att våra medarbetare ska ha en så liten avvikelse från arbetstidsmåttet som möjligt.”

Jag har tagit upp frågan om scheman med Hemfrid flera gånger – och ska göra det igen. Som anställd har man sin arbetstid och all annan tid är fritid som arbets­givaren inte kan styra över.

Lars Fischer, Kommunal

I arbetsplatsreportaget med Emma framkommer också att personalen ska vara tillgänglig på heltid trots att de endast får deltidsschema av arbetsgivaren.

– Jag har tagit upp frågan om scheman med Hemfrid flera gånger – och ska göra det igen. Som anställd har man sin arbetstid och all annan tid är fritid som arbets­givaren inte kan styra över. Just den här delen har jag precis hört talas om och det är inte arbetsrättsligt rätt. Vi får ta upp det med Hemfrid, säger Lars Fischer.

Vad gäller kraven på tillgänglighet svarar Hemfrid: ”Vi följer kollektivavtalets regelverk kring schemaläggning och frågar medarbetarna om tillgänglighet mellan kl 8 och 17 för att komma överens om vilka tider de kan jobba. Fasta tider, kunder och kontinuitet i schemat är bäst för alla parter, både kund och medarbetare.”