Europafacket har gjort en film om hur förändringarna i klimatet kan påverka livsvillkoren och jobben. Filmen visar också hur facken ser på utmaningarna för att nå Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen.

Vid kongressen i maj beslöt Europafacket, som LO, TCO och Saco ingår i, att klimatfrågan är en av de viktigaste frågorna för facken att arbeta med.

”Det finns inga jobb på en död planet” förklarades vid kongressen.