Från flera håll riktas missnöje mot Försäkringskassans hantering av sjuka. I Almedalen ordnade LO ett seminarium där överprövningen av läkarnas bedömningar av arbetsförmåga starkt kritiserades.

Problemet är enligt LO som störst från dag 181 när rätten till sjukpenning ska prövas mot arbetsförmågan av normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.

Det ska då handla om arbetsuppgifter med krav på samma prestation och arbetstakt som gäller för friska arbetare.

Försäkringskassan.

Så vill LO få bättre sjukförsäkring

Nyheter

Robert Sjunnebo är enhetschef på LO-TCO Rättsskydd. Han berättade vid seminariet hur de förgäves har försökt att få Försäkringskassan att, då de nekar fortsatt sjukpenning, tala om vilken typ av arbete de anser att personen kan utföra.

Robert Sjunnebo vill se ett tydligare regelverk och att det tillämpas på samma sätt av alla handläggare inom Försäkringskassan.

– I dag är många sjuka beroende av dagsformen hos handläggaren som ska bedöma deras arbetsförmåga. Så får det inte vara, säger han.

Det Försäkringskassan ägnar sig åt är trams på riktig svenska.

Torbjörn Johansson

Torbjörn Johansson tycker att det är förnedrande att sjuka hänvisas till jobb som inte finns eller som de inte kan utföra. Han tycker att det är ett bedrägeri när sjukförsäkringen inte fungerar som det är tänkt.

– Tänk dig att ditt hus brinner ned, men skorstenen står kvar. Och att försäkringbolaget vägrar att betala ut ersättning på din hemförsäkring därför att de tycker att ruinerna duger som bostad om du spänner ut en presenning kring skorstenen. Det Försäkringskassan ägnar sig åt är trams på riktig svenska.

Margaretha Lööf Johansson berättade att hon efter 13 års läkarutbildning har arbetat som distriktsläkare i 32 år. Hon har under åren mött många patienter som har varit i behov av sjukskrivning och som hon har skrivit intyg för.

Hennes kompetens som specialist i allmänmedicin biter dock ofta inte på Försäkringskassan när de underkänner hennes intyg.

– Jag blir ifrågasatt av Försäkringskassan och fråntagen ett viktigt verktyg i behandlingen av patienten.

De som fuskar är färre än de som arbetar men är sjuka och behöver en sjukskrivning.

Margaretha Lööf Johansson

Margaretha Lööf Johansson tillägger att patienter ofta behöver vila under sin sjukdom för behandlingen ska gå bättre och tillfrisknandet ska gå snabbare. Därför kan sjukskrivning vara en viktig del i behandlingen.

– Vi läkare arbetar med läkekonst. Det är ett hantverk där diagnosen till 80 procent bygger på samtal med patienten. Men Försäkringskassan bygger istället sina beslut på checklistor. Det är patienten som kommer i kläm.

Hon tycker att enbart den behandlande läkarens bedömning ska gälla under de 2-3 första månaderna av en sjukskrivning.

Och efter det skulle Försäkringskassan, socialtjänsten, arbetsförmedlingen, arbetsterapeuter och sjukgymnaster kopplas in för att tillsammans med läkaren göra en bedömning av patientens behov och arbetsförmåga.

Margaretha Lööf Johansson uppmanar Försäkringskassan att sluta misstänkliggöra sjuka som fuskare.

– De som fuskar är färre än de som arbetar men är sjuka och behöver en sjukskrivning, säger hon.