I Stockholm har avslagen på ansökan om sjukpenning ökat från 0,7 procent 2014 till 7,5 procent 2017.

Marie Jokio, ordförande för LO-distriktet i Stockholm, säger att enskilda människor kommer i kläm på ett fruktansvärt sätt.

– Många är för sjuka för att arbeta. När de nekas sjukpenning tvingas ofta anhöriga, vänner och välgörenhetsorganisationer gripa in. Kyrkorna hjälper många drabbade. De hör av sig till oss och är förvånade över att vi inte kan hjälpa dessa personer, säger hon.

Marie Jokio menar att Försäkringskassans tillämpningar av regelverket, på uppdrag av regeringen, urgröper tilltron till välfärdsstaten.

Hon är även regionalt fackligt ombud i Kommunal och förhandlar inom hushållsnära tjänster i Stockholm.

– Jag möter kvinnor med reumatism, onda ryggar, nackar och som ofta är så språksvaga att de inte får chans till något annat jobb.

Avslagen på ansökan om sjukpenning har inte bara ökat dramatiskt i Stockholm. Mest har de ökat i Norrbotten från 1,1 till 22,9 procent och Jämtland från 0,5 till 22 procent.

Inspektionen för socialförsäkringen har i en rapport visat att år 2014 var avslagen på ansökan om sjukpenning i hela landet 1,2 procent. Motsvarande siffra år 2017 var 5,8 procent.

För personer med sjukdomar i rörelseorganen ökade avslagen under dessa år från 1,8 till 17,9 procent. Det handlar inte minst om kvinnor i yrken som organiseras av Kommunal.

Robert Sjunnebo, chef för försäkringsrättsenheten vid LO-TCO Rättsskydd ser liksom Marie Jokio att detta är ett resultat av att Försäkringskassan har anpassat sig till regeringens krav på att bara leverera ett sjuktal på 9 procent.

– Reglerna har inte ändrats. Men Försäkringskassan har gjort en mer extensiv tolkning av vilka arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden, utan att ta hänsyn till hur verkligheten ser ut, fortsätter han.

Enligt Robert Sjunnebo drabbar detta främst dem som är sjuka i mer än 180 dagar.

– Avslagen för ansökningar från dag 180 har ökat med 8,5 procent sedan 2014.

Robert Sjunnebo säger att LO-TCO Rättsskydd har märkt att det inte är så stora skillnader på fall som får avslag och som får ansökan om sjukpenning godkänd.

– Det handlar mycket om vilken tur den som söker har när det gäller handläggare. Det är skillnad på hur dessa lyder direktiven från Försäkringskassans huvudkontor.

Robert Sjunnebo tycker att Försäkringskassan måste anpassa sina krav på vad sjukintygen ska innehålla så de överensstämmer med vad vården kan utfärda.

– I dag har en patient 15 minuter hos en läkare, den tiden räcker inte för att fylla i de sjukintyg Försäkringskassan kräver.

Han vill också att Försäkringskassan ska vara skyldig att närmare ange vilken typ av arbete som den sjuke anses ha möjlighet att klara av.

LO har fem snabba krav på hur de vill att sjukförsäkringen blir bättre:

  • Kraven vid sjukförsäkringens tidsgränser måste mjukas upp och ta större hänsyn till att personer har olika rehabiliteringsbehov. Dessutom måste den enskilde rustas med tydliga rehabiliteringsrättigheter.
  • Karensen i sjukförsäkringen måste avskaffas och sjukpenningen ska vara 80 procent under hela sjukperioden.
  • Målstyrningen av Försäkringskassan måste förändras så att fler garanteras trygghet när de är så sjuka att de inte kan jobba.
  • Sjukersättningen måste höjas och kvalifikationskraven för att få sjukersättning bli mer rimliga så att långtidssjuka garanteras ekonomisk trygghet. Rätten till sjukersättning måste förlängas så att alla har möjlighet att skjuta upp uttaget av allmän pension.
  • Inkomsttaket i sjukförsäkringen måste höjas så att åtminstone 80 procent av de försäkrade får 80 procent av sin inkomst från sjukförsäkringen när de blir så sjuka att de inte kan arbeta.