Vid en pressträff före kvällens tal i Almedalen presenterade Ulf Kristersson en del gamla och nya förslag för en bättre integration av migranter. De syftar till att mer ska göras för att migranter ska lära sig svenska och svenska värderingar.

Partiet vill bland annat ha en obligatorisk språkförskola för nyanlända barn från tre års ålder, att högre krav ställs på vuxna som deltar i Svenska för Invandrare (SFI) samt att krav på kunskaper i svenska ställs för att få permanent uppehållstillstånd och medborgarskap.

Dessutom föreslår Moderaterna att rätten till betald tolk begränsas för dem med permanent uppehållstillstånd och mer undervisning i svenska för de elever i grundskolan som behöver det.

Partiet föreslår också skärpta regler för samhällsorientering åt nyanlända. Syftet är att de från dag ett ska lära sig svenska lagar och värderingar.

Mycket av det Moderaterna föreslår är redan på gång. Men Ulf Kristersson tycker att det tar för lång tid och att för lite görs för att förbättra integrationen.

– Vi ska vara ett land för alla som bor här, sa Moderaternas ordförande Ulf Kristersson vid pressträffen.

Rapporten ”Med migranternas röst”.
Rapporten ”Med migranternas röst”.

Strax efter hölls ett seminarium i Almedalen där en rapport presenterades om migranters värderingar.

Omkring 6 500 migranter i 54 kommuner har fått svara på frågor och intervjuats om sina värderingar jämfört med de värderingar som råder i deras gamla hemländer och med vad som anses vara ”norm” i Sverige.

Studien visar att nära sex av tio känner sig hemma i Sverige, känner samhörighet med sitt nya hemland och är stolta över att vara svenskar.

Med tiden sker en förskjutning av deras värderingar, bort från det gamla hemlandets mot det som anses vara ”normen” i Sverige.

Men religionen spelar alltjämt en större roll för dessa migranter. Och de har svårare att ställa upp på vad som gäller i Sverige kring synen på familjen, unga flickors och pojkars fria val, aborter och homosexualitet.

Bi Puranen, generalsekreterare i World Values Survey, som står bakom rapporten, säger att rapporten visar en annan bild av migrationen än den som sprids av populister.

Samtidigt menar hon att det är viktigt att satsa på att få migranter att också ställa upp på synen på familjen och jämställdheten.

– Det är jätteviktigt, säger hon.