Av medlemsavgiften går 39 procent till avdelningarna och 61 procent till förbundet. I höjningen på två procent ingår inte avgiften för försäkringarna. Den beräknas vara oförändrad och kosta 92 kronor per medlem och månad. Avgiften till LO är 16,95 kronor per medlem och månad.

Den budgetprognos för 2020 som antogs av kongressen bygger på en medlemsökning på 10 000 medlemmar. Detta trots att de mål som tidigare satts upp inte nåtts. Men Kommunal spår att trenden vänt. Slutligen fastställs avgiften av förbundsstyrelsen i november.

Samtidigt har kongressen beslutat om att införa en ny avgiftsmodell de kommande åren som baseras på grundlön och sysselsättningsgrad. Modellen betyder också att den lägsta nivån kommer att höjas.