Det beslutade kongressen efter debatt och flera voteringar. Kravet på teckenspråkstolkning togs upp i en motion som förbundsstyrelsen ville se besvarad. Detta utifrån att majoriteten av det material Kommunal producerar är textat och att ett lätt tillgängligt språk används. Ett annat argument var också att det är svårt att hitta tolkförmedlingar med kollektivavtal.

Men de argumenten räckte inte för ombuden. Flera poängterade att teckenspråk är just ett eget språk och att textning därför inte räcker.

– Vi ska tänka på vår värdegrund och alla människors lika värde, vi behöver leva som vi lär, sa Matilda Olofsson, Västerbotten.

Alla människors lika värde togs upp av flera i talarstolen men också att Kommunal ska värva fler medlemmar.

– Vi har massvis med arbetsplatser där alla personal är döva, sa Martina Karlsson, Skåne.

Efter flera voteringar avvisades motionskravet att alla filmer som Kommunal presenterar ska tolkas till teckenspråk och textas.

Men samtidigt drev kongressen igenom att all viktig information på Kommunals hemsida och i sociala medier ska tolkas till teckenspråk. Och att döva och hörselnedsatta medlemmar ska ha samma tillgång till Kommunal som hörande medlemmar.