– Det blir en ny nationell examen, så det kommer en ny vård- och omsorgsutbildning som ska ge en ny nationell examen, det är det som är själva poängen. Sedan exakt hur utbildningen organiseras, det får vi återkomma till, sa Stefan Löfven till KA efter talet.

Denna examen ska enligt statsministern göra det tydligt för patienter, brukare och anhöriga och arbetsgivare att en undersköterska har en stark och specifik kompetens:

– Nu ska undersköterskeyrket regleras så att det bestäms vem som får kalla sig och vem som får ha en tjänst som undersköterska, säger Stefan Löfven.

Betyder detta att det blir en skyddad yrkestitel?

– Då vet man vem som får kalla sig och ha tjänst som undersköterska. Det är det som är själva poängen, sa Stefan Löfven.

Han kunde dock inte svara på exakt när utbildningen införs.

– Vi har tagit beslut, nu ska frågan beredas. Det ska ske så snabbt som möjligt.

Men Stefan Löfven sa samtidigt att han inte kan se annat än att detta genomförs under mandatperioden.

Stefan Löfven och Tobias Baudin.

I talet lovade han också möjligheter för undersköterskor till vidareutbildning och specialisering:

– Nu ska också nya dörrar öppna sig så att undersköterskor lättare kan specialisera sig genom en kraftig utbyggnad av yrkeshögskolan. Nu tar vi flera viktiga steg så att ni som vigt era liv för att finnas där för andra för att fukta torra läppar och skapa ett försonligare mörker, ni ska ha den respekt och de arbetsvillkor som ni förtjänar, inget annat.

Detta med ett citat ur Kommunalarbetarens novellsamling ”Det här får de inte på banken”.

Ingen kommer någonsin kunna veta mer om löntagarnas behov av utveckling än löntagarna själva och deras fackliga organisationer.

Stefan Löfven

Sedan gick han över till diskussionen om framtidens fackligt politiska samverkan.

– Är det inte precis så här den ska fungera? Ingen kommer någonsin kunna veta mer om löntagarnas behov av utveckling än löntagarna själva och deras fackliga organisationer. Det är så här vi ska använda varandras kompetens.

Strax innan hade han lyft att fler äldreboenden ska byggas, att fler hemtjänstbilar ska köpas in och att Kommunal gjort ett hårt arbete för att få fria arbetskläder i hemtjänsten.

Innan Stefan Löfven klev in i kongressalen småpratade han leende med Kommunals ordförande Tobias Baudin inför fotograferna. I talarstolen sa Stefan Löfven senare att axlarna alltid sjunker när han kommer in på ett fackligt möte och att han känner otroligt stor respekt för alla ombud som samlats till kongress.

– Visst är det så att vårt fackliga arbete kan göra vårt samhälle anständigare, sa Stefan Löfven.

Han talade om att bekämpa en utveckling då samhället dragit sig tillbaka och för mycket ansvar lagts på marknadskrafterna när det gäller skola, vård och omsorg.

– Vi vill vända den riktningen, vi vill bygga ett starkt samhälle igen. Därför vill vi under kommande mandatperiod investera minst 20 välfärdsmiljarder för att stärka upp skolan, äldreomsorgen och socialtjänsten, sa Stefan Löfven.

Han lovade ytterligare 14 000 anställda i sjukvården, investeringar i arbetsmiljö, fler poliser, mer pengar till landsbygden och för att undanröja klimathotet.

Om de får inflytande så blir det samma gamla skattesänkarpolitik som ökar klyftorna och segregationen.

Stefan Löfven

Men Stefan Löfven vände sig också mot sina politiska motståndare

– Det farligaste med högerextremisternas framfart är att det bara kan leda till ytterligare mörker, de har inga reformer. Tvärtom så lierar de sig med de konservativa som alltid har stått på de rikas sida. Om de får inflytande så blir det samma gamla skattesänkarpolitik som ökar klyftorna och segregationen.

Han lyfte utvecklingen i Europa, framför allt Ungern och Polen.

– Valet till EU-parlamentet är ytterst en folkomröstning om högerextremismens framfart.

Utifrån detta förklarade han att det var bättre att Sverigedemokraterna hålls utanför Rosenbad och Socialdemokraterna försöker värna arbetsrätten även om det innebär kompromisser. Och att utredningen om arbetsrätten inte enbart handlar om avsteg från turordningsreglerna:

– Utredaren ska också titta på en bättre balans när det gäller anställningsskyddet för löntagare som har olika anställningsvillkor, därför står det uttryckligt att balansen mellan parterna ska bibehållas och arbetstagaren ska skyddas mot godtyckliga uppsägningar.