I de nya föreskrifterna om smittrisker som träder i kraft den 19 november står det att alla kostnader för arbetsmiljöåtgärder ska bäras av arbetsgivaren och inte belasta arbetstagaren. Både Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, gör tolkningen att arbetsgivaren ska bekosta arbetskläderna.

– Det gäller kortärmad överdel samt underdel. Inte skor och inte jacka, säger Gunnar Sundqvist, utredare inom arbetsmiljö på SKL.

Arbetsgivaren ska dessutom betala för tvätt av arbetskläder.

– Vi har fått en del frågor från kommunerna om vad det innebär och vi svarar att kläderna ska vara nytvättade varje dag, säger Gunnar Sundqvist.

Det har också kommit frågor från kommunerna om vilka verksamheter som berörs av arbetskläder. Det är verksamheter som lyder under hälso- och sjukvårdslagen, samt hemtjänst och LSS-boenden.

– Det gäller alltså inte personlig assistans i ett enskilt hem och inte daglig verksamhet, utan dygnet runt-verksamheter, säger Gunnar Sundqvist.

Övriga nyheter i föreskrifterna är bland annat att det blir krav på att använda säkra avfallsbehållare för vassa föremål som sprutor med smittrisk. En arbetsgivare som inte ser till att sådana avfallsbehållare finns riskerar en sanktionsavgift.

Kommunal har länge drivit frågan om att arbetsgivare ska stå för arbetskläder.

 

Fotnot: Här går det att läsa mer vad SKL skriver om arbetsgivarens ansvar för arbetskläder.