LÄS OCKSÅ: Här är löneskillnaden störst – och minst

 

Siffrorna avser medellöner (i kronor) för barnskötare och förskollärare. * = medellönen redovisas inte på grund av att det finns färre än fem tillsvidareanställda i gruppen.