Sedan 2013 har förskolor kunnat få statsbidrag för barnomsorg på kvällar, nätter och helger. I många kommuner är det ett viktigt bidrag. En av dem är Avesta som fick 1,3 miljoner kronor i år.

– Vi har två stora industrier här, omsorg och mycket handel. Så barnomsorgen på obekväm arbetstid har vuxit ur behovet som föräldrar där har, säger Marie Andersson som är förskolechef på förskolan Talgoxen som har 120 platser – alla för barn som behöver barnomsorg på nätter, kvällar och helger.

Det är en barnomsorg som stadigt växer.

– Politikerna i vår kommun har sagt att alla som söker barnomsorg hos oss och behöver det ska få. Jag är stolt över det. De som går i väg och tar hand om gamla på nätterna ska kunna vara trygga med att deras barn har det bra, säger hon.

1,3 miljoner kronor låter inte så mycket när det handlar om barnomsorg till 120 barn.

– Det är det. Det här är viktiga pengar när det kommer in på kontot. Det betalar för en del av dem som jobbar natt. Vi har 14 stycken som arbetar skift, de flesta är barnskötare.

I år betalar Skolverket ut drygt 77 miljoner kronor till 192 av Sveriges 290 kommuner. Många av dem som får störst summor är precis som Avesta industriorter.

Mest i år fick Malmö som får 3,8 miljoner kronor, Skellefteå som får 2,1 miljoner och Göteborg som får 2 miljoner kronor. I tabellen nedan går det att se vilka kommuner som fått bidraget och hur mycket.

Så mycket får kommunerna i bidrag