Under de närmaste åren förväntas artificiell intelligens (AI)  och robotisering förändra arbetslivet. Enligt författarna till boken ”What to do when machines do everything”  menar författarna att 12 procent av jobben kommer att försvinna samtidigt som hela 13 procent nya jobb kommer att dyka upp. Samtidigt tror författarna i sin analys att 75 procent av de nuvarande jobben kommer att förändras av robotiseringen.

Den nya tekniken

Så förändrar den nya tekniken ditt jobb

På jobbet

Ingen kan vara helt säker på hur det blir, men det står klart att maskinerna kommer att förändra arbetslivet som det ser ut i dag. För kommunalare kan exempelvis undersköterskornas arbete mer komma att handla om omvårdnad, medan tunga lyft tas över av robotar.

För bussförare kan självkörande bussar bli en del av arbetsvardagen som kan underlätta, men helt kan förarna inte släppa kontrollen på vad som händer i trafiken. Uppsikt och kontroll i någon form kommer att fortsätta behövas.

Inom äldreomsorgen kan robotar bli en del i att underlätta för personalen. Exempelvis kan särskilda duschrobotar avlasta med att duscha de äldre. Också när det gäller städning kan robotar bli en viktig del i att göra det tunga arbetet med att tvätta toaletter.

Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund är positiv till olika tekniska hjälpmedel. Samtidigt poängterar hon att det är viktigt att de anställda måste få vara delaktiga i och ha inflytande över vilken teknik som avlastar. Om de inte får vara med i tankearbetet kring detta kan tekniken bli en börda i  stället för rätt sorts avlastning.

En rapport som Kommunal nyligen har tagit fram visar att många kommunalare redan i dag kommer i kontakt med olika hjälpmedel. Det handlar om allt från nattkameror till digitala lås. Det är viktigt att de anställda och skyddsombuden får vara med i planeringen och diskussionerna kring välfärdsteknik. Det bästa är att det som är bra för brukarna också oftast är bra för personalen. En duschrobot kan på så sätt både spara på de anställdas ryggar och vara bra för brukare som inte vill visa sig avklädda för andra människor. På så sätt kan en duschrobot både låta brukaren ha sin integritet och skydda anställda mot ryggproblem.