KA har tidigare skrivit om brandmännen Pontus Westlund och Emil Skoglund som var timanställda och sommarvikarier inom Södertörns brandförsvarsförbund. När de skrev en debattartikel där de framförde kritik mot arbetsgivaren, fick de veta att de inte längre var önskvärda för framtida anställningar inom brandförsvarsförbundet.

Justitieombudsmannen, (JO), meddelade i somras att det var fel gjort av arbetsgivaren och att man brutit mot det så kallade repressalieförbudet i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen.

Men efter JO:s beslut fortsatte ledningen för Södertörns Brandförsvarsförbund att hävda att Pontus Westlund och Emil Skoglund inte delade värderingarna på arbetsplatsen, skriver Lag & Avtal. Då bestämde de sig för att stämma brandförsvarsförbundet till tingsrätten. Nu har arbetsgivaren gått med på en förlikning som ger de två brandmännen 150 000 kronor var.

I förlikningen slås fast att brandförsvarsförbundet accepterar och ställer sig bakom JO:s beslut. De erkänner också att enda anledningen till att de inte velat anställa brandmännen var att de haft en ”bristande samsyn med förbundets värdegrunder”, och att det var fel att uttrycka sig så. Södertörns Brandförsvarsförbund har också enligt förlikningen sett över sina rutiner och har satt igång ett arbete så att det inte ska hända igen.

Pontus Westlund och Emil Skoglund arbetar i dag i en annan räddningstjänst, där de säger att deras yttrandefrihet respekteras.

– Här är det högt i tak och vi blir väl behandlade. Man måste få uttrycka kritik i skattefinansierad verksamhet för att den ska kunna utvecklas, säger Emil Skoglund till Lag & Avtal.

De båda brandmännens juridiska ombud Anna Rogalska Hedlund säger att förlikningen kan få betydelse för anställda i offentlig verksamhet.

– Man kan inte påtvinga personal vilka värderingar som helst. Det är stor skillnad på vad arbetsgivaren får kräva i den privata sektorn jämfört med den offentliga. Och det tycks finnas en stor okunskap om den skillnaden, säger Anna Rogalska Hedlund till Lag & Avtal.

Utöver skadeståndet ska Södertörns Brandförsvarsförbund också betala brandmännens rättegångskostnader.