– Det är klart att jag blev glad. Det vi gjorde var rimligt och helt enligt den yttrandefrihet och meddelarfrihet man har som offentligt anställd, säger en av brandmännen Pontus Westlund, till lokaltidningen Mitt i, som var först med att berätta om nyheten.

JO konstaterar att ledningen och brandchefen brutit mot det så kallade repressalieförbudet i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen. ”Ingripande har stora likheter med en uppsägning och JO konstaterar att det är en fråga om en mycket allvarlig kränkning av AA:s och BB:s (de båda brandmännen, KA:s anm) yttrande- och meddelarfrihet.”

Pontus Westlund och kollegan Emil Skoglund var timanställda och sommarvikarier vid brandförsvarsförbundet och fick goda vitsord av arbetsgivaren och uppmanades söka nya vikariat och tjänster hos arbetsgivaren, enligt den historik som framgår av JO-beslutet. I samma veva pågick en rekryteringskampanj där brandförsvarsförbundet ville få in ny personal och lockade med en betald nioveckorsutbildning. Detta uttryckte de båda brandmännen kritik mot i en debattartikel på sajten Nyheter 24. ”Det är inte rimligt att en person utan kompetens som kan kopplas till brandmannayrket efter en 9 veckors betald utbildning kan kalla sig för heltidsbrandman”, står det bland annat i artikeln.

Efter detta var dörren stängd för anställningar i Södertörns brandförsvarsförbund.

Vi har sökt brandchefen Lars-Göran Uddholm, men ej fått svar. Till tidningen Mitt i säger han bland annat att det är bra om alla delar organisationens värderingar men att man kommer rätta sig efter JO-kritiken.

– Självklart ska man kunna framföra synpunkter, säger han.

I sitt svar till JO hävdar brandchefen att beslutet att inte anställa brandmännen inte hade samband med den kritik som framförts i media.

Men med bland annat inspelade samtal mellan parterna som belägg drar JO slutsatsen att beslutet att inte erbjuda brandmännen anställning berodde på att de fört fram kritiska åsikter.

Det är ytterst sällan överträdelser mot repressalieförbudet leder till åtal och så blir det alltså inte i detta fallet heller.

­– Man väljer antingen förundersökning om brott och den vägen eller en granskning och en utredning, jag har valt det senare. Det är inte någon straffrättslig prövning som jag har gjort, säger justitieombudsmannen Cecilia Renfors.

De båda brandmännen är i dag anställda vid en annan räddningstjänst i Stockholmsområdet, enligt Mitt i.