Inte oväntat är det kritiska reaktioner från fackligt håll på Svenskt Näringslivs förslag att i grunden ändra lagen om anställningsskydd.

LO fick ta del av förslagen förra veckan men har ännu inte svarat Svenskt Näringsliv.

Lenita Granlund ser arbetsgivarnas förslag som en del i det fortsatta förhandlingarna mellan parterna om omställning och anställningstrygghet.

– Men det är helt klart att vi har olika syn på vad som är flexibilitet och trygghet på arbetsmarknaden.

Kravet om fri uppsägningsrätt är inget hon kan tänka sig att förhandla om.

– Nej, det är snarare en önskelista till jultomten. Det är inget vi någonsin kan gå med på. Fri uppsägningsrätt skapar inte trygghet i arbetslivet, snarare ännu tystare arbetsplatser.

Lenita Granlund tycker att arbetsgivarna borde vara mer intresserade av kompetensutveckling så att de kan behålla och rekrytera den personal de behöver.

– Det handlar då också om att göra arbetsplatserna och villkoren så attraktiva att någon vill arbeta där.

– Men istället fokuserar arbetsgivarna på hur de ska kunna göra sig av med personal.

Fri uppsägningsrätt skapar inte trygghet i arbetslivet, snarare ännu tystare arbetsplatser.

Lenita Granlund

Hon är ändå öppen för att diskutera hur reglerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist kan förändras. Men att det i så fall hänger ihop med rätten till kompetensutveckling och omställning.

– Arbetsgivaren har till exempel i vårt omställningsavtalet med SKL möjlighet att få pengar ur omställningsfonden för att kompetensutveckla innan det har gått så långt att någon har blivit uppsagd.

Lenita Granlund tycker att det finns delar i Svenskt Näringslivs förslag som är bra och intressanta att diskutera vidare i de fortsatta förhandlingarna.

– Det är deras förslag om ökade satsningar på kompetensutveckling på arbetsplatserna, att omställningsavtalen också ska omfatta visstidare och de som är för sjuka för att klara av de arbeten de redan har, samt att taket i a-kassan ska höjas.

Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv.

Förändringar av las

Arbetsgivare vill ha fri uppsägningsrätt

Nyheter

LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson håller med Lenita Granlund om vad som är bra med Svenskt Näringslivs förslag.

Han vill annars tona ned betydelsen av Svenskt Näringslivs utspel och ser det som ett sätt för arbetsgivarna att positionera sig i de fortsatta förhandlingarna.

– Deras förslag utgår från 73-punktsprogrammet mellan regeringen, C och L. Och de gör politik av våra förhandlingar när de uppmanar politikerna att med hot om lagstiftning sätta press på oss att gå med på Svenskt Näringslivs krav.

Arbetsgivare har i och för sig alltid velat ha det så här ända sedan den första personen någonsin blev anställd. Men det vore bättre om de vore mer intresserade av att kunna rekrytera och kompetensutveckla personal.

Torbjörn Johansson

Torbjörn Johansson är mycket kritisk till det agerandet.

– Peter Jeppsson är inte intellektuellt hederlig när han gör sådana utspel. Tidigare har han när regeringen hotat med lagstiftning om inte parterna enas sagt att Svenskt Näringsliv inte förhandlar under hot. Nu låter han annorlunda. Svenskt Näringsliv flyttar sig efter hur det politiska läget är.

Han förstår heller inte varför Svenskt Näringsliv tycker att LO behöver sättas under press, enligt honom finns inget sådant behov.

– Vi har inte träffats sedan i höstas när vi var i Danmark tillsammans och studeras deras modell av ”flexicurity”. Snart ska vi träffas igen. Jag ser inte inget behov av att vi ska sätta varandra under press inför det mötet.

Torbjörn Johansson säger att LO inte planerar att göra något liknande utspel för att försöka positionera sig inför fortsatta förhandlingar.

– Det är inte så vi jobbar. Vi förhandlar inte via politikerna eller i media. Förhandlingarna sköts bäst direkt mellan parterna.

Torbjörn Johansson svarar ändå på frågan om vad han tycker om förslaget om fri uppsägningsrätt.

– Det är ett helt befängt förslag. Jag tycker att det är galet. Det skulle göra folk helt rättslösa. Arbetsgivare har i och för sig alltid velat ha det så här ända sedan den första personen någonsin blev anställd. Men det vore bättre om de vore mer intresserade av att kunna rekrytera och kompetensutveckla personal istället för hur de på enklaste sätt kan göra sig av med dem.