Regeringen har utsett Peter Larsson till att utreda hur välfärdsteknik bättre ska kunna användas i äldreomsorgen, vilket KA tidigare berättat om. På ett seminarium, som Studieförbundet näringsliv och samhälle, SNS, den 19 februari anordnade, berättade Peter Larsson om utredningen. På seminariet deltog också Lenita Granlund, Kommunals andre vice ordförande samt representanter från vårdbolaget Attendo och den idéburna stiftelsen Bräcke diakoni.

– Målet är att när utredningen blir klar ska alla på fältet kunna känna igen sig, sa Peter Larsson.

Utredningen handlar bland annat om att reda ut vad det finns för hinder för att använda välfärdsteknik och vilket stöd som personalen behöver.

– Det blir lätt att man pratar om den skrämmande roboten, men det fördummar debatten. Att det är något omänskligt och integritetskränkande när det i stället bör handla om frihet och oberoende. Vi kan öka detta genom tekniken, sa Peter Larsson.

Under utredningen kommer han att besöka tio kommuner och träffa alla som berörs av välfärdsteknik från kommunalrådet till undersköterskan.

Lenita Granlund betonade vikten av att personalen blir delaktig när ny teknik ska införas.

– 75 procent av medlemmarna säger att de aldrig varit involverade. Jag tror att man hade kommit mycket längre och hittat smartare lösningar om man startat från golvet.

Enligt Lenita Granlund saknas det ett strategiskt tänk i många kommuner.

– Man måste börja där arbetet bedrivs. Ibland är det inte behoven som styr utan att tekniken finns tillgänglig.

Om personalen inte får vara delaktig skapas ett motstånd, menar hon.

– Man upplever att saker läggs på utan att annat tas bort. Då skapas en stress.

Fotnot: Utredningen ska redovisas i mars 2020.