Regeringen vill ta itu med de höga sjukskrivningstalen, bristen på personal och den ökade efterfrågan på äldreomsorg. Därför, menar regeringen i ett pressmeddelande, att välfärdsteknik kan avlasta personal, minska stressen och öka självständigheten för äldre.

– Välfärdsteknik kan dessutom avlasta personalen, de kan få mer tid till omsorgsarbete vilket i sin tur kan bidra till att minska stress och belastningsskador, säger äldreminister Lena Hallengren (S), i pressmeddelandet.

En utredning tillsätts nu för att analysera vilka förutsättningar och hinder det finns för att använda välfärdsteknik inom äldreomsorgen.

Under våren presenterade regeringen en satsning på välfärdsteknik. Sveriges kommuner kan fram till den 1 november söka statsbidrag för att utveckla teknik inom äldreomsorgen.

Utredningen ska redovisas senast den 1 mars 2020.