I går lämnade regeringen propositionen om avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift till riksdagen. Enligt förslaget ska skattereduktionen på fackavgiften tas bort 1 april då det blir dyrare att vara med i facket. Kostnaden ökar med en tredjedel.

Men det finns ett kryphål i det förslag som nu ligger. Anledningen är det är skrivet så att skatteavdraget tas bort på ”medlemsavgifter som betalas efter 31 mars” – betalar man i förskott för april, maj och juni redan i mars får man alltså avdrag också för de avgifterna. I princip kan man betala in avgifter för hur lång tid framåt som helst, och få avdrag för dem.

– Som förslaget ser ut nu omfattas sådana medlemsavgifter som betalats senast 31 mars 2019, säger Anna Halvarsson, rättslig expert på Skatteverket.

Så det finns egentligen ingen gräns för hur lång tid framåt jag kan göra förskottsbetalning?

– Nej, inte som det ser ut nu. Det är betalningstidpunkten som styr.

Skatteavdraget gör stor skillnad. Den som har en fackföreningsavgift på 500 kronor i månaden betalar med avdraget 375 kronor. När avdraget tas bort blir kostnaden 500 kronor på nytt.

Den sittande S- och MP-regeringen vill egentligen inte avskaffa avdraget för fackavgiften, men eftersom det var Moderaternas och Kristdemokraternas budgetmotion som fick flest röster i riksdagen är det den som sätter ramarna för årets skatter.

Regeringen är fullt medveten om kryphålet eftersom Ekonomistyrningsverket i sitt remissvar om förslaget påpekar att det fanns en övergångsbestämmelse som skulle förhindra förskottsbetalning förra gången skatteavdraget togs bort (av alliansregeringen 2007). Regeringen bryr sig dock inte om det, och menar att det i M-KD-budgeten inte framgår att en sådan regel ska finnas med.

I går lämnade regeringen propositionen till riksdagen där skatteutskottet håller i ärendet. Utskottets medlemmar har nu fram till 1 mars på sig att lägga motioner kring förslaget, som alltså kan komma att förändras innan det klubbas av riksdagen.

Kommunals ekonomichef Robert Eriksson tror att de flesta av Kommunals medlemmar omöjligt kan betala in stora summor för fackavgifter på en gång.

– Det handlar om mycket pengar. Dessutom är inte våra system byggda för det. Vi har inte för avsikt att bygga om systemet eller sätta folk att handjaga varje inbetalning. Medlemmarna vet heller inte vilken avgift de får framåt, man kan bli sjukskriven eller byta jobb.

Kan medlemmar som vill betala in sina avgifter i förskott?

– Om någon råkar betala in för mycket så är det ju så, absolut. Men jag tycker att det är väldigt olyckligt att de gjort så här eftersom det blir svårt att hantera, säger Robert Eriksson.

Skattereduktionen på fackavgifter återinfördes av S-MP-regeringen så sent som i somras efter att den borgerliga regeringen tog bort den 2007.

Majoriteten av de remissinstanser som fått uttala sig om förslaget är negativa till att skattereduktionen avskaffas. De fackliga organisationerna är som väntat negativa medan arbetsgivarorganisationerna är positiva.

Skatteverket påpekar att inkomstbeskattningen baseras på kalenderår. Det gör att ett avskaffande från 1 april ”ökar komplexiteten i skattesystemet”. När förändringen är genomförd betyder det en minskad löpande administration, men anpassningen av datasystem och information vid själva förändringen kommer att kosta runt 600 000 kronor, enligt Skatteverkets beräkningar.

Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson Elisabeth Svantesson vill inte ge några kommentarer.