Kommunal är försiktigt positivt till de förslag som utredaren Anders Wallner presenterade i dag. Dessa handlar bland annat om att behålla allmän visstidsanställning, men att göra arbetsgivaravgifterna dyrare för tillfälliga jobb.

Samtidigt föreslår han att timanställda, sms-anställda och andra med många tillfälliga anställningar ska få tillgodoräkna sig tiden mellan dessa inhopp, om de har mer än två arbetspass under en 30-dagarsperiod.

Enligt lag och avtal har tillfälligt anställda efter en tids anställning automatiskt rätt till fast anställning.

I dag räknas då inte tiden mellan timanställningar som anställningstid. Det gör att det tar längre tid att få fast anställning för en timanställd jämfört med exempelvis en vikarie som kan få räkna in alla veckans dagar under vikariatet som anställningstid, även dagar denne inte arbetar.

Kommunal har som en av sina viktigaste frågor att få bort allmän visstid ur lagen om anställningsskydd, LAS. Lenita Granlund säger att det fortfarande är grunden för Kommunals arbete för tryggare jobb.

– Men jag är öppen för att fundera om det finns andra modeller. Utredningens förslag kan då vara intressant att diskutera, om de kombineras så att det både blir dyrare att anställa tillfälligt och att timanställda fortare får fast jobb.

Lenita Granlund konstaterar att det i dag inte finns en majoritet i riksdagen för att avskaffa Allmän visstid, Sverigedemokraterna, Alliansen och Miljöpartiet säger nej.

Men hon tycker att utredningens förslag kan finnas med i utredningen om arbetsrätten som regeringen, C och L har enats om och som ska tillsättas under våren. Den ska bland annat ta fram förslag som skapar en bättre balans i anställningsskyddet för personer med olika anställningsvillkor.

Parallellt med den utredningen fortsätter förhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv om bättre regler för kompetensutveckling och omställning vid uppsägning i utbyte mot ändrade turordningsregler.

– Kanske kan vi i dessa förhandlingar beröra delar av de förslag som föreslås i utredningen ”Hållbart arbetsliv över tid”. Men i första hand är det här en politisk fråga att lösa. Vi är ändå gärna med och diskuterar hur dessa lösningar kan se ut, säger hon.