I remissvaret på sexton rader skriver parterna att regeringens förslag, med något förtydligande, överensstämmer med det förslag som LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv enades om förra året.

Strejkrätten

”Konflikträtten är vårt starkaste vapen”

Nyheter

”Parterna anser emellertid att det är mycket viktigt att de nya reglerna träder i kraft så snart som möjligt. Med tanke på att parternas förslag offentliggjordes redan i juni 2018 och att en bred majoritet av riksdagens partier uttalat sitt stöd för förslaget borde det vara möjligt med en snabbare behandling av förslaget så att riksdagen kan besluta om lagändringen och att den träder i kraft vid halvårsskiftet 2019, dvs. den 1 juli 2019.”

LO vill inte kommentera detta innan remisstiden har gått ut den 1 februari. TCO:s samhällspolitiske chef Samuel Engblom säger i dagensarena.se att ”det är onödigt att vänta” med att begränsa strejkrätten.