– Vi riskerar att avväpna oss själva som facklig organisation i och med den här överenskommelsen, säger Sanna Tefke, sektionsordförande för Kommunal i Solna-Sollentuna, och en av dem som ska tala vid lördagens manifestation i Stockholm.

Det var i våras som LO och Svenskt Näringsliv gjorde upp om strejkrätten för att förekomma den statliga utredningen. Förslaget, som just nu är ute på remiss, innebär bland annat att det ska bli svårare att vidta stridsåtgärder mot företag som redan är bundna av kollektivavtal med en annan facklig organisation. Bakgrunden till att frågan kom upp på dagordningen är den segdragna konflikten i Göteborgs hamn.

Även i Göteborg, Malmö, Lund och Karlstad hålls motsvarande demonstrationer som i Stockholm. Förutom Kommunal finns representanter med från Seko, Vårdförbundet, Byggnads, Målarna, Livs, IF Metall, Handels, Fastighets, Lärarnas riksförbund och ST från olika nivåer.

Varför är detta en sådan viktig fråga?
– Konflikträtten är vårt starkaste vapen och det är tack vare den fackförbunden har fått den starka ställning som vi har i dag, säger Kommunals Sanna Tefke.

Strejkrätten

Kommunal: Ja till ändrad strejkrätt

Nyheter

LO har sagt att förslaget inte kommer att påverka fackförbunden i princip alls. Men det går inte säkert att veta, hävdar andra.

–  Man bygger det påståendet på hur saker och ting ser ut i dag. Men nu ändrar man regleringen och vi vet inte hur Arbetsdomstolen kommer att ställa sig i olika frågor, vi vet inte hur arbetsgivarna kommer att agera med en annan reglering. Man kan inte säga säkert att detta inte kommer att få några konsekvenser, säger Sanna Tefke.

Frågan håller också på segla upp till en stor fråga vid Kommunals kongress i maj nästa år. Flera stora avdelningar har ställt sig bakom motioner som syftar till att riva upp överenskommelsen. Det gäller avdelningarna Stockholm, Väst, Skåne och Västerbotten.

I Västerbotten skriver man i den motion avdelningen ställt sig bakom att LO i stället för en överenskommelse med Svenskt Näringsliv borde ha varslat om generalstrejk. Och i en av att-satserna vill motionären att om en framtida regering gör någon inskränkning i strejkrätten så ska Kommunal agera inom LO för att få till stånd en generalstrejk.