Regeln att den sjukskrivnas arbetsförmåga ska prövas mot normalt förekommande arbete efter 180 dagar är för hårda anser utredaren Claes Jansson.

– Regeln är för restriktiv. Vi föreslår en fortsatt prövning vid 180 dagar men med lägre krav, säger han till Arbetet.

I de nuvarande reglerna står det att det krävs ”stor sannolikhet” att den sjukskrivna ska kunna komma tillbaka till det egna arbetet för att få fortsatt sjukpeng. Annars ska arbetsförmåga prövas mot hela arbetsmarknaden.

I utredningen föreslås i stället att det ska räcka med ”övervägande skäl” efter 180 dagar.

Enligt Claes Jansson är det en ganska stor skillnad. För att bedöma om det finns stor sannolikhet krävs i princip att personens sjukdomsbild är helt utredd, det får till exempel inte vara en ”diffus” diagnos, och det ska finnas en konkret plan för återgång till arbetet.

– Problemet är att det är för tidigt efter 180 dagar. Ofta har man inte hunnit träffa specialistläkare till exempel, något som i princip krävs. Saknas då sannolika skäl så upphör även eventuell rehabilitering hos arbetsgivaren.

Han påpekar att befintlig forskning pekar på att arbetsplatsen har stor betydelse för en återgång till arbetet.

I delbetänkandet föreslår Claes Jansson även att det ska vara möjligt att pröva arbetsförmågan mot arbete hos arbetsgivaren efter 365 dagar. Men då med de hårdare kraven.

– Förenklat kan man säga att den bevisregel som i dag gäller vid 180 dagar flyttas till dag 365. Då är sannolikheten för att personen är färdigutredd mycket större.

Efter att en person har varit sjukskriven i två år ska det dock inte vara möjligt att skjuta upp prövningen mot ett normalt förekommande arbete, enligt förslaget.

– Sverige ska ha en trygg och välfungerande sjukförsäkring. Vi behöver stärka förutsättningar för människor som varit sjukskrivna att komma tillbaka i arbete. Jag ser nu fram emot att fördjupa mig i utredningens förslag, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll i en kommentar.

Utredningsarbetet fortsätter nu och ska bland annat titta på vad som är vanligt förekommande arbete på arbetsmarknaden och vad som krävs för att en person ska kunna hänvisas till ett sådant arbete.

Slutbetänkandet ska presenteras senast den 15 oktober 2019.

 

Artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.