Blev du förvånad när du fick uppdraget?

– Ja det måste jag säga. Jag har ju varit ganska kritisk mot hur sjukförsäkringen fungerat. Men jag antar att de behöver någon som kan försäkringen bra och de har väl bedömt att jag kan vara neutral nu när jag är pensionär, säger Claes Jansson, tidigare jurist på fackets advokatbyrå LO-TCO Rätsskydd.

Vilka problem är mest angelägna att titta på?

– Det är hur den individuella prövningen görs. I dag kan det slå väldigt konstigt med 64-åringar som får avslag och måste ut i arbetslöshet och söka jobb. Alla säger att Försäkringskassan ska ta hänsyn till individen, men det verkar väldigt oklart vad det är man ska ta hänsyn till. I dag får man inte väga in ålder och utbildningsbakgrund, vad finns då kvar?

Du har ett särskilt uppdrag att titta på hur Försäkringskassan använder begreppet ”normalt förekommande arbete” när de nekar ersättning och hänvisar till att personer kan ta andra jobb?

– Jag ska titta på vad ett sådant arbete kan vara, genom att prata med olika aktörer som Arbetsförmedlingen, arbetsgivare, fackförbund och Försäkringskassan. Jag har möjlighet att föreslå lagändringar, men vi får se var jag hamnar.  Det kan ju vara så att definitionen är bra men att tillämpningen är fel.

Du ska också utreda om sjukförsäkringen missgynnar dem med otrygga anställningar?

– Ja det är oklart om de skyddas av försäkringen. Den som går på timme och blir sjuk riskerar att prövas mot hela arbetsmarknaden och därför nekas sjukpenning om personen inte har några arbetspass inplanerade.

Kan kommunalare hoppas på att det blir en mer generös sjukförsäkring tack vare din utredning?
– Det är ju politiska beslut som avgör det, men jag kommer att lägga fram de fakta jag hittar och de förslag jag tycker borde införas. Jag har sett hur försäkringen kan tillämpas och att den kan slå väldigt konstigt. Men det är klart att jag bara har sett avigsidorna. Nu måste jag ta reda på i vilken omfattning det är så illa som jag har sett i de fall jag drivit.