KA och Arbetet skrev tidigare i veckan om hemtjänstföretaget A-gruppen vård och service, som blev uppsagda av Örebro kommun i höstas när det uppdagade sig att de hade miljonskulder och att två av företrädarna åtalats för bokföringsbrott. I onsdags kom domen.

Mannen som driver företaget döms för bokföringsbrott av normalgraden, för att ha lämnat in årsredovisningen fem månader för sent. Att företaget hade en stor omsättning och många anställda, som räknas som ”intressenter”, gör att brottet inte ska betraktas som ringa.

Bland landets hemtjänstföretagare finns personer som dömts för allvarliga brott.

Dömda välfärdsföretagare

Dömda driver hemtjänst

Nyheter

Mannen erkänner och säger att bokföringsmaterialet försenades för att han hade för mycket att göra. Tingsrätten tror inte att det har berott på någon särskild ”förslagenhet”, men konstaterar att han dömts för bokföringsbrott en gång tidigare, 2013. Därför ska brottet bedömas som uppsåtligt.

Han döms till villkorlig dom med samhällstjänst i 50 timmar, motsvarande en månads fängelse. Tingsrätten anser däremot inte att näringsförbud, som åklagaren yrkade på, är motiverat.

Mannens dotter var också åtalad eftersom hon suttit i styrelsen. Hon äger också aktierna tillsammans med sin bror.

Hon menar att hon inte kände till att hon satt i styrelsen och inte förstått innebörden av de handlingar hon har undertecknat, utan bara har fungerat som en anställd i företaget. Tingsrätten tror på henne och hon frias.

Personalen, varav de flesta var timanställda, har fortfarande inte fått ut sin lön. Kommunal driver lönefordringar för omkring tio medlemmar. Kraven uppgår till sammanlagt 300 000 kronor.