I praktiken kan de anställda i Göteborg inte bli uppsagda på grund av arbetsbrist. Uppstår arbetsbrist där man jobbar blir man omplacerad till annan stadsdel och/eller förvaltning. Nu vill alltså Alliansen riva upp detta. Anna Skarsjö, ordförande i Kommunal Väst, är kritisk till planerna.

– Vi är starkt kritiska alla facken mot detta, man hävdar att det ger en inlåsningseffekt och att det skulle kostar en massa pengar. Men jag förstår inte att man försöker se vad det kostar att rekrytera i stället. För alla de här människorna behövs ju, säger Anna Skarsjö.

Alliansen har gett stadsledningskontoret i uppdrag att utreda hur policyn ska kunna tas bort. Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson hävdar att policyn är omodern och anpassad för 90-talskrisen då många kommunanställda sades upp.

– I dag står vi inför helt andra utmaningar om hur vi ska kunna attrahera människor till offentliga verksamheter. Och vi tycker att vi ska lägga fokus på det, säger Axel Josefson.

Är inte anställningstrygghet en konkurrensfördel om man vill kunna rekrytera människor?

– Inte med den arbetsmarknad vi har i dag där vi har en brist på arbetskraft. Det handlar mer om att ha en bra arbetsmiljö och bra villkor som attraherar kompetent personal.

Men detta är väl just ett bra villkor?

–Nej jag skulle säga att det ger en falsk trygghet. Ska man skapa trygga jobb så handlar det om att utveckla jobben på ett bra sätt. Vi satsar till exempel över 50 miljoner kronor på digitalisering och välfärdsteknik, vilket vi tror kommer kompetenshöja personalen och skapa en bättre arbetsmiljö. Det finns andra sätt som är bättre för att skapa attraktiva arbeten än just denna policy.

Anna Skarsjö varnar för tystare arbetsplatser om regeln skulle upphöra.

– Den arbetsmarknad vi ser i dag med osäkra, otrygga anställningar skapar en tystnadskultur på arbetsplatsen. Om du är rädd att du ska bli uppsagd då anmärker du inte heller på arbetsmiljöproblem. Om det är den typen av modern arbetsmarknad de pratar om, ja då svarar inte avtalet upp mot det.

Men enligt Axel Josefson är det alltså inget formellt avtal det handlar om och förhandlingar med facken anser han inte är nödvändigt.

– Nja det är en policy som finns, nu ska förutsättningarna utredas. Det är klart vi kommer prata med facken men det är inget regelrätt avtal vi har.

Alliansen styr i minoritet i Göteborg. Oppositionen har kritiserat planerna.

Men  Axel Josefson tycker inte heller att en politisk majoritet för förslaget är nödvändigt eftersom Alliansens budget har gått igenom.

– Vi behöver inte ha fler beslut egentligen utan det finns där. Vi får se vad den här utredningen tar vägen.

Men om Demokraterna, som är vågmästare, tar ställning mot förslaget och något parti lägger ett förslag om detta skulle det kunna uppstå en majoritet i fullmäktige för att riva upp en eventuellt nyordning.

Tidigare hade Stockholm en liknande policy men det är borta sedan flera år tillbaka.