Misshandel, sex-sms till anställd och stora skulder hos kronofogden. Kan en arbetsgivare vara dömd för sådana brott och trots det bedriva hemtjänst? Svar ja. Det visar en granskning som Kommunalarbetaren och Arbetet har gjort.

Vid en genomgång av samtliga närmare 500 företag som har avtal med någon av kommunerna om att bedriva hemtjänst, framkommer det att det finns personer som är dömda för olika brott. Granskningen visar också att 34 personer är straffade för mer allvarliga brott.

Det handlar om allt från misshandel av nära anhörig, sexuellt ofredande av anställd till grovt bedrägeri. I granskningen har mindre brott som exempelvis trafikförseelser inte räknats med.

Bland landets hemtjänstföretagare finns personer som dömts för allvarliga brott.

Dömda välfärdsföretagare

Dömda driver hemtjänst

Nyheter

Tidigare har det endast krävts ett avtal med den kommun man har velat verka i för att få bedriva hemtjänst, men från den 1 januari i år skärps reglerna. Nu måste den som vill bedriva hemtjänst söka tillstånd hos Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Detta innebär att flera företag som tidigare fått driva hemtjänst nu kanske kommer att stoppas. Detta eftersom Ivo många gånger är betydligt hårdare än kommunerna. Enligt Ivo måste en företagare inte ha begått brott för att anses olämplig. Det kan exempelvis räcka med att en person har misskött sig ekonomiskt.

Granskningen visar att det i dag finns åtta företag inom hemtjänsten som har företrädare som Ivo har bedömt vara olämpliga att bedriva andra verksamheter som kräver tillstånd, så som personlig assistans och stödboenden.

Kristoffer König, Kommunal i Örebro.

Dömda välfärdsföretagare

Dömd företagare slutade betala lön

Nyheter

Med de nya reglerna som trädde i kraft vid årsskiftet försvåras möjligheten för företagare som är straffade för brott att byta bransch. Tidigare har de kunnat nekas att bedriva verksamhet inom personlig assistans på grund av exempelvis stora skulder, medan de tillåtits att ha ett företag inom hemtjänst. Därför är det bra att reglerna skärps för de företagare som vill bedriva hemtjänst.

För de anställda innebär det en större trygghet att veta att samma regler gäller för flera branscher. Det gör det svårare för företagare med stora skulder att fortsätta att bedriva verksamheter som riskerar att drabba anställda vid exempelvis en konkurs.