Inom kort fortsätter förhandlingarna mellan LO och Svenskt Näringsliv om ökad trygghet vid omställning i utbyte mot ändrade regler vid uppsägning.

Dessa förhandlingar har de senaste veckorna fått en inramning av det politiska spelet för att få en ny regering.

Uppgörelsen som till slut kom mellan S, MP, C och L innebär bland annat utökade undantag i turordningsreglerna och lägre kostnader vid uppsägningar, särskilt för mindre företag.

Förändringarna ska genomföras 2021. Om fack och arbetsgivare under tiden enas om ett gemensamt förslag till sådana förändringar så är det detta som blir beslutet i den förändrade lagen. I annat fall hotar partierna med att köra över fack och arbetsgivare och lägga ett eget lagförslag.

Vänsterpartiet har samtidigt hotat med att se till att den nya regeringen fälls om den lägger fram ett sådant lagförslag om ändrad arbetsrätt.

Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe har i en kommentar sagt att Vänsterpartiets hot innebär att trycket minskar på LO att komma överens i förhandlingarna med Svenskt Näringsliv.

Torbjörn Johansson, som tidigare varit kritisk till att arbetsrätten blev en politisk strids- och förhandlingsfråga, vill nu tona ned betydelsen av uppgörelsen om arbetsrätten mellan S, MP, C och L samt Vänsterpartiets hot.

– Vi känner oss inte pressade av uppgörelsen och inte heller mindre pressade av att Vänsterpartiet hotar att stoppa den. Sanningen är ju att vi tog initiativ till denna förhandling för att uppnå något vi vill ha.

– Jag tror att arbetsgivarna känner samma sak, de kommer inte att få vad de vill ha om partierna driver igenom ett eget förslag.

Torbjörn Johansson säger att han inte heller riktigt förstår hur S, MP, C och L ska få ihop ett fungerande lagförslag.

– De förändringar de vill ha går inte ihop med att de samtidigt i uppgörelsen skriver att den grundläggande balansen mellan arbetsmarknadens parter ska upprätthållas samtidigt som den enskilde arbetstagaren ska skyddas mot godtyckliga uppsägningar. Lycka till med att få ihop det utan parternas medverkan.

Om partierna trots allt skulle köra över parterna och driva igenom ett eget förslag så är risken enligt honom stor att LO börjar driva kravet på att förändringen rivs upp och arbetsrätten återställs.

– Det tror jag inte heller att Svenskt Näringsliv har något intresse av.

Någon tidsplan för när fack och arbetsgivare ska försöka komma överens finns inte.

Torbjörn Johansson utesluter inte att de frågor som nu diskuteras kan finnas med på bordet i kommande avtalsrörelse.

– Så kan det bli. Fördelen skulle i så fall vara att i det läget kan vi hota med strejkvapnet. Men det är inget vi har bestämt att ha som mål, säger han.