Undersköterskan Angelica Simmons arbetade heltid i hemtjänsten i Kumla. Men när hon började arbeta som deltidsbrandman tvingades hon sluta med det, eftersom hennes arbetsgivare ansåg att det inte gick att kombinera jobben. Arbetet som deltidsbrandman innebär jour var tredje vecka och under de veckorna behöver Angelica Simmons snabbt kunna infinna sig på räddningsstationen.

Trots att Angelica Simmons chef godkänt hennes uppdrag som deltidsbrandman fick hon besked om att det inte fungerade att jobba i hemtjänsten under jourveckorna. Istället har hon fått arbeta som timvikarie och behövt vara ledig från jobbet i hemtjänsten under de veckor som hon har jour som deltidsbrandman.

– Jag hade hoppas att jag skulle få ett mer positivt bemötande och att mitt arbete som deltidsbrandman och all kunskap jag tar med mig därifrån skulle ses som en fördel i vårdyrket. Men sedan jag började jobba som deltidsbrandman har jag blivit orättvist bemött både av chefer och personal som har förutfattade meningar om vad det innebär att ha en jourvecka. Det låter på dem som att det skulle gå larm stup i timmen, men så är det verkligen inte, säger Angelica Simmons.

Som KA rapporterat om har vissa kommuner erbjudit kombinerade tjänster som undersköterska och deltidsbrandman. I Jönköpings kommun fick undersköterskan Wilma Qvist ett heltidsjobb som undersköterska på Gränna äldreboende samtidigt som hon har jour som deltidsbrandman var tredje vecka. Men Gabriella Mueller Prabin som är socialchef i Kumla ser en svårighet i att kombinera arbetet inom hemtjänsten med uppdraget som deltidsbrandman.

– Vi är förstås positiva till deltidsbrandmän, men just inom hemtjänsten är det svårt. Jag tror inte det bara är vår kommun som ser det som en svårighet just inom hemtjänsten. Om du får ett larm så kan du ju inte bara åka ifrån en brukare, det fungerar inte med brukartryggheten, säger Gabriella Mueller Prabin.

Men i Nordmalings kommun har arbetsgivaren tänkt annorlunda. När kommunen söker hemtjänstpersonal står det tydligt i jobbannonsen att det är en merit att kunna arbeta som deltidsbrandman och förstärka brandförsvaret. Malin Johansson som är enhetschef för hemtjänsten i norra Nordmaling menar att det fungerar att kombinera yrkena med rätt planering.

– Vi planerar så att de som är deltidsbrandmän bara åker till brukare som bor nära under jourveckorna. När det kommer ett larm från räddningstjänsten går det även till planerarna som avgör om vi behöver ta in en vikarie. Samtidigt får deltidsbrandmannen ringa på larmtelefonen för att bli avlöst från pågående besök, säger Malin Johansson.

Ann-Sofie Landevåg är ordförande för Kommunals sektion Södra Örebro län. Hon tycker att Kumla kommun borde kunnat hitta en lösning för Angelica Simmons snabbare.

– Kommunen säger att de inte ställts inför det här problemet tidigare. Men det är 2019 och det känns förlegat att kommunen inte kunnat hitta en lösning bara för att det handlar om att vara deltidsbrandman i ett kvinnodominerat vårdyrke. Vi har flaggat för att kommunen riskerar att förlora en medarbetare om de inte kan komma med en rimlig lösning snart, säger Ann-Sofie Landevåg.

Anders Larsson som är vice brandchef för Nerikes Brandkår tycker att det är problematiskt att kommunen inte medverkar till att skapa fler kommunala heltidsjobb som går att kombinera med att vara deltidsbrandman.

– De flesta av våra deltidsbrandmän kommer från det privata. Men kommunen, som oftast är en stor arbetsgivare, kan inte förlita sig på att det privata ska ordna detta. Det är svårigheter med att rekrytera deltidsbrandmän runt om i hela landet och här måste kommunerna bli bättre på att hitta lösningar, säger Anders Larsson.

Kumla kommun utreder nu frågan, och ska enligt socialchef Gabriella Mueller Prabin komma med besked inom några veckor. Angelica Simmons hoppas att kommunen kommer fram till en lösning som gör att hon kan kombinera sina både yrken på ett hållbart sätt.

– Den ersättning jag får under mina jourveckor som deltidsbrandman är inget jag kan leva på om jag inte kan arbeta samtidigt. Det är ju brist på både undersköterskor och deltidsbrandmän. Så kommunen borde verkligen se till att det fungerar för oss som vill arbeta inom de här viktiga yrkena, säger Angelica Simmons.