Avesta kommun vill att hemtjänstpersonal som inte kan köra bil ska förflyttas och istället arbeta på olika typer av boenden. Kommunen har gått ut med en punktlista där de beskriver varför de vill att all personal inom hemtjänsten ska ha körkort. Bland annat vill kommunen kunna skicka hemtjänstpersonalen till vilken brukare som helst utan att behöva ta hänsyn till om personalen har körkort eller inte.

Men personal och facket i Avesta är mycket kritiska. Anne Axelsson som är skyddsombud för Kommunal på Krylbo hemtjänst menar att arbetsgivaren inte värdesätter personalens kompetens.

– Det har aldrig varit några problem tidigare. De som arbetar utanför stadskärnan har självklart körkort men de som arbetar i stan cyklar och går oftast. Att arbetsgivaren plötsligt säger att personalen ska tvångsförflyttas är att inte värdesätta den kompetens och erfarenhet som hemtjänstpersonalen har. Ett större problem är att alla inte kan ta emot delegering, säger Anne Axelsson.

Det är 14 anställda som inte har körkort eller som inte kan köra bil av andra skäl och som berörs av planerna på förflyttning. Förhandlingar har ännu inte inletts men Kommunal kommer att motsätta sig att personal tvångsförflyttas. Det säger Monica Andersson som är facklig företrädare på Kommunals sektion i Avesta.

–Det finns personal som varit anställd i 38 år och sedan får de höra att de inte duger bara för att de inte kan köra bil. Eftersom det inte var krav på körkort när de anställts så blir det väldigt märkligt. Arbetsgivaren måste börja i andra änden och sätta krav på körkort för nyanställda. Men det är inte rätt om körkort ska värderas högre än undersköterskeutbildning, säger Monica Andersson.

Anna Nurmilehto är vård och omsorgschef i Avesta kommun. Hon menar att det är nödvändigt att all personal i hemtjänsten kan köra bil för att resurserna ska kunna utnyttjas maximalt.

–Vi behöver kunna använda vår personalstyrka till max. För att kunna tillgodose heltid måste personalen kunna arbeta i hela kommunen och då är körkort nödvändigt. Har man inte körkort så kanske det blir aktuellt med en förflyttning till exempelvis ett trygghetsboende där man är på en plats till skillnad från i hemtjänsten, säger Anna Nurmilehto.

Men Anne Axelsson menar att kommunen riskerar att förlora kompetens om planerna på att tvångsförflytta personalen blir verklighet.

–När arbetsgivaren behandlar personal såhär så finns det risk att kommunen tappar erfaren personal. Det finns olika anledningar till att man inte kör bil, det kan handla om att man har en sjukdom eller liknande. Många är väldigt ledsna och besvikna på hur de blir behandlade efter så många år i hemtjänsten, säger Anne Axelsson.