– Sjuksköterskorna med nattjänst arbetar 75 procent och får lön för en heltidstjänst. Anledningen handlar enbart om kompetensförsörjning, vi fick helt enkelt inga sjuksköterskor som ville arbeta natt tidigare, säger Yvonne Stolt, personalchef i Mjölby.

Det lokala nattavtalet för sjuksköterskorna betyder drygt 27 timmars arbete per vecka. Undersköterskornas veckoarbetstid är nästan tio timmar ytterligare.

– Jag har inte hört några diskussioner kring detta. Vi har ingen omsättning av undersköterskor och inget kompetensförsörjningsproblem. När det gäller sjuksköterskorna måste vi lyckas få någon till natten så det har inte varit något att resonera om, säger Yvonne Stolt.

Kommunals sektionsordförande Marie Särud kände inte till sjuksköterskornas förmånliga avtal i Mjölby. Nu hoppas hon att det ska bereda väg också för Kommunal och undersköterskorna:

– Har man lyckats med sjuksköterskorna är det naturligtvis en fråga som är positiv att lyfta också för oss. Vi vet att många vill jobba heltid, men att de inte orkar det idag, säger Marie Särud.

På andra sidan sjöarna, i Bengtsfors i Dalsland har sjuksköterskorna också fått till ett bra lokalt nattavtal som ska testas under ett år. Avtalet betyder att sjuksköterskornas nattarbetstid sänks med fem timmar (till 31 timmar och 20 minuter) och att de får dubbel ob-ersättning.

– Bläcket har knappt torkat på kollektivavtalet. Bakgrunden är bristen på sjuksköterskor som vill jobba natt. Vi har försökt rekrytera i nästan ett års tid utan att få napp. Istället har vi tvingats använda bemanningsföretag som kostat mycket, säger Anders Alin, personalchef i Bengtsfors kommun.

Svårigheten att rekrytera just sjuksköterskor till natten är en av grundorsakerna till att de får förbättrade avtal. Att det är ett legitimationsyrke ett annat, enligt Anna Ask som är enhetschef för hemsjukvården.

– Man kan inte byta ut sjuksköterskorna mot någon annan yrkesgrupp. Här har vi ett legitimationsyrke och det måste finnas någon ansvarig sjuksköterska på plats på natten för att kunna utföra det en sjuksköterska gör. Många uppgifter kan aldrig delegeras.

Annika Briving är sektionsordförande i Kommunal Dalsland dit Bengtsfors tillhör. Hon vill inte bli intervjuad eller prata med Kommunalarbetaren om sjuksköterskornas avtal. Hon skriver i ett sms:
”Vi gläds med sjuksköterskorna i Bengtsfors kommun att de lyckats så bra i sina förhandlingar och hoppas att vi inom Kommunal kan få igenom ett lika bra avtal för våra medlemmar.”