Allianceplus är ett av Sveriges större företag inom städ- och servicesektorn. Under 2016 omsatte de nästan 823 miljoner kronor och hade 1257 anställda, men samma år började företaget att göra stora förluster. Förra året låg minussiffrorna på 180 miljoner kronor och antalet anställda hade minskat till 975.

Under november lämnade ledningen in en ansökan om rekonstruktion till tingsrätten. Det innebär att tingsrätten tillsätter en rekonstruktör som har tre månader på sig att bedöma om företaget går att driva vidare och har en hållbar företagsmodell.

Om rekonstruktören kommer fram till att det inte går kan företaget sättas i konkurs.

Lars Fischer tror att företaget kommer att leva vidare men att det kommer att innebära att företagets verksamhet rationaliseras och krymper. I ett pressmeddelande från företaget står det att de ska fokusera på färre men större regioner i landet och erbjuda och utveckla servicetjänster, inom till exempel hotell, bank och försäkring samt industri, för att få ökad lönsamhet och tillväxt. Och att de kommer att se över antalet anställda.

– De har växt genom att köpa på sig verksamheter. De har gjort det för fort och sitter med kostnader för bland annat lokaler som de uppköpta verksamheterna hade avtal på och en del verksamhet i regioner där de har svårt att få lönsamhet. Jag vet inte vilken del av företaget som kommer att rationaliseras bort och om det berör den del där Kommunal har medlemmar.

Majoriteten av de anställda tillhör Fastighets. Kommunal har bara 77 medlemmar som främst arbetar inom kommunala verksamheter.

Förhandlingar mellan fackförbunden och arbetsgivarna har pågått sedan mitten av november men fortfarande är det oklart om det kommer att ske några uppsägningar och vilka det i så fall kommer att gälla.

Tanken var att förhandlingarna skulle vara klara till Lucia. Så blir det inte.

– Vi har skjutit fram datumet. Vi kommer att bli klara efter nyår, säger Lars Fischer.

Till skillnad från många företag som begär rekonstruktion har Allianceplus i princip inga skatteskulder eller några andra skulder hos Kronogfogdemyndigheten.

– Min bild är att de är seriösa. Hittills har de varit måna om att ta alla beslut i samarbete med alla fackförbund i företaget.

Det är en anledning till att Lars Fischer tror att förhandlingarna kommer att gå bra och att det inte kommer att bli några problem med löneutbetalningar.