Flera medier har rapporterat om att Olofströms kommun vill införa mobilförbud för anställda inom bland annat äldreomsorgen.

Så vill inte socialchefen Camilla Munther uttrycka det.

– Nej, det är inte aktuellt med ett förbud. Det är inget större problem. Vi ska se över hur man använder mobilerna, säger hon.

Under hösten har det framkommit att personal försummat äldre och genom det ska riktlinjer förtydligas kopplat till värdegrund och bemötande. Det har fått politikerna i socialnämnden att vilja utreda frågan.

Socialtjänsten har utrett fallen där personal påstås ha använt sin privata mobil. Kommunen anser inte att händelserna har varit så allvarliga att man anmält enligt Lex Sarah.

I utredningen har personal vittnat om att en anställd haft ett dåligt bemötande mot en brukare och denne också använt sin mobil stället för att ha fokus på brukaren. I den andra utredningen ska en anställd ha pratat i sin privata mobil medan hen gick på promenad med en brukare.

– Det handlar inte specifikt om mobilerna. Det finns också annat kopplat till bemötande och värdegrund. Vi använder telefonerna som ett arbetsverktyg. Vi måste se var gränsen går.

Kommunals sektionsordförande Ing-Mari Holtne anser inte att det behövs något mobilförbud.

– Vi vet redan att vi inte ska använda våra mobiltelefoner på arbetet, men jag tycker att det borde handla om hur alla anställda använder sin arbetstid, inte bara kommunalare, säger hon.

Ing-Mari Holtne pekar också på en rad problem som kan uppstå.

– Var drar man gränsen? Det kan ju finnas ensamstående som vid olika tillfällen är beroende av att få kontakt med sina barn. Jag kan ju vänta på samtal från läkare. Hur ska det här kontrolleras? Ska vi bli angivare? Det skapar ingen god arbetsmiljö. Jag tycker att det här har blivit för stort. Jag hoppas att arbetsgivaren inte vill gå den här vägen, säger hon.

Patrik Krupa (M) som är socialnämndens andre vice ordförande tycker inte att det är fel att överväga ett förbud.

– Jag är inte främmande för det. Ord står mot ord i de här fallen som rapporterats och nu får det utredas så får vi se vad vi kommer fram till.

Ni politiker är ju inte ute i verksamheterna, finns det inte en risk att ni drar för stora växlar på mobilanvändandet i till exempel äldreomsorgen? Även tjänstemännen kan ju surfa på arbetstid.

– Nej, det är vi inte och det är därför vi har tjänstemän. Det finns andra som missköter sig, till exempel politiker som surfar på möten. Vi borde skärpa reglerna för alla, säger Patrik Krupa, som inte vet när det finns ett förslag att ta ställning till.