Världsfacket, ITUC, samlas i Köpenhamn för att bland annat diskutera och besluta om ett nytt handlingsprogram.

Det är uppdelat i fyra avsnitt som handlar om fred och demokratiska rättigheter, reglering av den ekonomiska makten, omställning och digitalisering samt jämställdhet.

ITUC består av fackliga centralorganisationer och internationaler för olika branscher i världen. Tillsammans företräder de 207 miljoner löntagare.

Lisa Bengtsson, som ingår i LO:s delegation, är den ende från Kommunal som ska vara med.

Hon vill att menstruerande kvinnors rättigheter skrivs in i handlingsprogrammets avsnitt om jämställdhet.

– 800 miljoner kvinnor har mens varje dag. Många av dem känner skam och oro, de saknar bra sanitetsmöjligheter, vatten och mensskydd. Flera av dem kan inte gå till jobbet eller känner att de måste stanna hemma från skolan. Jag tycker att ITUC ska arbeta för att stärka dessa kvinnors rättigheter, säger Lisa Bengtsson.

Kommunal: Mens en facklig fråga

Nyheter

Hon tror inte att det är ett kontroversiellt förslag.

– Jag har tidigare tagit upp det i IUL, internationalen för lantarbetare, och där gick det igenom utan problem.

ITUC:s kongress ska även rösta om vem som är världens sämsta chef för ett storföretag. Vid förra kongressen utsågs Amazons grundare Jeff Bezos. Han är även nominerad i år. Bland övriga kandidater finns Michael O´Leary, vd för Ryanair och Vincent Bolloré, chef för det franska transportföretaget Bolloré.

Inför kongressen överskuggas det mesta av att den sittande generalsekreteraren, Sharan Burrow från Australien, utmanas av italienskan Susanna Camusso.
Det beskrivs som ett val mellan å ena sida en ”högersosse” och en ”vänsterkommunist”. ”Högersossen” (Sharan Burrow) anses göra bra ifrån sig i facklig diplomati med FN, ILO, Världsbanken och arbetsgivarna. ”Vänsterkommunisten” (Susan Camusso) leder den italienska vänsterfackliga centralorganisationen CGIL. Hon anses vara en större förespråkare för fackliga aktioner än diplomatiska samtal.

In i det sista är det ovisst vem av kandidaterna som kommer att vinna. De nordiska delegationerna, möjligtvis med undantag för någon från Danmark, kommer att stöda Sharan Burrow.

Lisa Bengtsson menar att ITUC och den sex dagar långa kongressen är viktig för Kommunals medlemmar, vem det än blir som utses till generalsekreterare.

– En undersköterska i till exempel Skellefteå har nytta av att fackliga organisationer från hela världen agerar tillsammans, på samma sätt som arbetsgivarna gör. Om vi inte snackar ihop oss kommer arbetsgivarna att ställa oss emot varandra. Tillsammans kan vi lättare få igenom våra krav, säger hon.