– Det handlar om att alla människor ska få samma rättigheter och möjligheter att utföra ett arbete och ha det bra på jobbet. Det blir en arbetsmiljöfråga om man inte har tid att gå på toaletten för att byta mensskydd. Där ser vi i Kommunals fall att man är väldigt underbemannad i välfärden, det finns en tidspress, säger Lisa Bengtsson till Arbetet.

– Jag sitter i styrelsen för de globala fackliga federationerna PSI och IUL. På deras kongresser förra året fick vi igenom motioner om mens som vi skickat in tillsammans med andra förbund. Runtom i världen finns många kvinnor som inte har tillgång till toalett, rent vatten eller mensskydd. Beslutet innebar att vi ska utreda vilka problem som finns och sedan ska man föreslå lösningar som vi kan jobba med.

Driver ni några frågor kopplat till mens på jobbet?

– Vi jobbar med arbetsmiljöfrågan och att det måste bli en ökad bemanning i välfärden, speciellt i äldreomsorgen. Det drev vi stenhårt i valrörelsen och det fortsätter vi driva.

Ska man behöva vänta tills bemanningen är löst? Kan man göra något redan nu?

– Absolut, det är jätteviktigt med arbetet som skyddsombud och arbetsplatsombud gör på arbetsplatserna. Att man ställer krav på att arbetsgivaren organiserar arbetet på ett sådant sätt att man kan gå på toaletten.

– Jag tror att det fortfarande finns lite skam över att man har mens. Det är helt sjukt. Jag har slutat gömma mitt mensskydd när jag går till toaletten.

 

Artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.