Alla politiker pratar om hur viktig äldreomsorgen är. Samtidigt är det få som är beredda att faktiskt satsa så pass mycket resurser som egentligen behövs för att få den äldreomsorg vi alla tycker borde finnas.

Hemtjänsten har länge varit särskilt eftersatt. Att hemtjänsten i Stockholm går ihop beror mycket på att personalen gör sitt yttersta och skyndar sig mellan de äldre. Så vet vi att det ser ut i många delar av landet. Det är inte hållbart. Om personalen inom hemtjänsten ska orka arbeta till pensionen, och fler unga ska vilja söka sig till yrket, så behöver arbetsvillkoren bli bättre.

Vänsterpartiet har länge drivit frågan om förkortad arbetstid. I Stockholm har vi varit med och drivit igenom försök inom äldreomsorgen, men de har aldrig blivit permanenta då alltför få partier stöttat förslaget. I nuläget är det endast Miljöpartiet och Feministiskt initiativ som är öppna för förslaget.

Även i Göteborg har Vänsterpartiet drivit frågan om förkortad arbetstid, och bland annat genomfört ett lyckat försök på ett äldreboende. Det försöket visade att personalen som jobbat sex timmar mår bättre, känner sig lugnare och får en bättre arbetsmiljö. Men inte heller i Göteborg har det blivit permanent, på grund av att andra partier motsatt sig det.

Antalet äldre kommer framöver att öka i hela Sverige. Efter 2022 kommer andelen att öka rejält. Vem tänker politikerna ska ta hand om de äldre om ingen vill jobba inom hemtjänsten för att arbetsvillkoren inte är tillräckligt bra? Och vad händer när många av de duktiga och erfarna medarbetarna slutar för att deras kroppar värker av tunga lyft och långa dagar? På de frågorna verkar det saknas svar.

Vi har låtit räkna på vårt lokala förslag. Det skulle kosta 60 miljoner kronor att sänka arbetstiden inom hemtjänsten i Stockholm till en 35 timmars-vecka. Med tanke på att den nya majoriteten i Stockholm utan problem lägger 50 miljoner på fler ordningsvakter som ska åka runt i staden så borde det rimligtvis vara möjligt att satsa 60 miljoner kronor på att våra äldre får bättre hemtjänst.

För det är precis det som händer när arbetstiden förkortas. De anställda orkar mer. Sjukskrivningarna minskar. Och det gynnar förstås de äldre.

Vi i Vänsterpartiet vill uppmana samtliga partier, från vänster till höger, att på allvar överväga en arbetstidsförkortning. I Stockholm vill vi börja med hemtjänsten, men framöver också inom andra verksamheter.

Gör verklighet av alla fina ord om hur äldreomsorgen borde vara och budgetera för de resurser som faktiskt behövs. De äldre förtjänar ännu bättre hemtjänst och de som sliter inom hemtjänsten förtjänar bättre arbetsvillkor.