Som KA tidigare berättat om så kortar många kommuner i Sverige nu nattpersonalens arbetspass, så att de tvingas arbeta fler nätter för samma lön. I Vänersborgs kommun kallas de nya schemana som nu införs inom äldreomsorgen för ”Smart bemanning” och har tagits fram med hjälp av ett konsultföretag.

Liksom i många andra kommuner kommer nattpersonalens arbetspass att kortas från tio till nio timmar per natt. Det är något som väckt kritik bland personalen. En protestlista med hundratals namn har lämnats in till socialnämnden, och i eftermiddag anordnas en demonstration i samband med kommunfullmäktiges budgetmöte.

En av dem som kommer att demonstrera är Eva Korén. Hon är skyddsombud och arbetar som nattundersköterska på Regnbågens korttidsboende för palliativ vård.

– Jag kommer att få ungefär två extra nattpass på fyra veckor. Det innebär mycket sämre möjlighet till återhämtning. Även dagpersonalen påverkas då de behöver arbeta både tidigare och senare pass när nattpassen kortas. Kommunen har inte lyssnat på vår kritik, vi har blivit totalt överkörda, säger hon.

Kommunal i Vänersborg satt först med i den styrgrupp som skulle vara med och besluta om införandet av ”Smart bemanning”. Men i augusti valde Kommunal att gå ur styrgruppen. Theresia Andersson, som är ordförande för Kommunal i Vänersborg, säger att kommunen inte ville ta till sig kritiken från varken facket eller medlemmarna.

– I början motiverades förändringen med att kommunen ville få ner sjuktalen, införa mer hälsosamma scheman och ställa om till heltid som norm. Det lät ju bra, tyckte vi. Men när kommunen inte lyssnade på vår eller medlemmarnas kritik mot de kortade nattpassen så avbröt vi samverkan, säger Theresia Andersson.

Enligt Kristina Wallstedt, som är verksamhetschef för vård och omsorg i Vänersborgs kommun, införs ”Smart bemanning” av flera anledningar. Hon säger att kortare nattpass är mer hälsosamt och att kommunen behöver göra omorganisationen för att ställa om till heltid som norm. Men också att socialförvaltningen behöver spara resurser.

Vår ekonomi är ansträngd och då behöver vi se över hur vi kan använda våra personalresurser på ett så optimalt sätt som möjligt

Kristina Wallstedt

Med ”Smart bemanning” kommer schemat att planeras i perioder på fyra veckor så att personalen lättare ska kunna flyttas runt och täcka upp för varandra vid ledigheter.

– Vår ekonomi är ansträngd och då behöver vi se över hur vi kan använda våra personalresurser på ett så optimalt sätt som möjligt, säger Kristina Wallstedt.

Vad säger du om att personalen känner sig överkörda när det gäller de kortade nattpassen?

– Det är mycket känslor inblandade och det har jag stor förståelse för. Men de röster som kommer fram nu är ju de som är negativa. Sedan finns det de som tycker att det fungerar bra också, säger Kristina Wallstedt.

Har ni gjort någon enkätundersökning som visar det du säger, att delar av personalen tycker att det fungerar bra?

– Nej, men det är för tidigt för det. Först fram emot april nästa år kommer alla enheter att ha infört de nya schemana.

Det konsultföretag som använts för att införa ”Smart bemanning” heter Strategisk Bemanning Sverige AB. Enligt uppgifter från socialförvaltningen har bolaget under 2017 och 2018 hittills fakturerat förvaltningen drygt 1,6 miljoner kronor. Att kommunen lägger resurser på en konsultfirma är något som upprör nattundersköterskan Eva Korén.

– Konsulterna sitter bakom sina skrivbord och säger vad som är bäst för oss. Kommunen lägger pengar på dem, men lyssnar inte på oss på golvet. Pratet om att de kortade nattpassen ska vara hälsosamma för oss känns så oärligt när kommunen inte ens lyssnar på vår oro, säger hon.