Den 19 november trädde nya arbetsmiljöföreskrifter i kraft. De innebär att arbetsgivaren ska bekosta arbetskläder för vissa anställda.

Vilka ska ha arbetskläder?

Reglerna gäller anställda på äldreboenden, LSS-boenden, i hemtjänst och inom hälso- och sjukvård. Personliga assistenter som arbetar i någons hem är undantagna.

Varför införs arbetskläder?

När en anställd arbetar med omsorg och omvårdnad om människor finns en risk för att smitta sprids. Det kan också uppstå vårdrelaterade infektioner. Du kan inte välja om du vill ha arbetskläder eller inte.

Hur ofta ska jag byta arbetskläder?

De anställda ska ha nytvättade kläder varje dag.

Vem ska tvätta kläderna?

Tvätten ska betalas av arbetsgivaren. Kommunal anser att det är arbetsgivaren som ska stå för tvätten. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, skriver i en rapport om arbetskläder att även om den anställde tar hand om tvätten är det arbetsgivaren som ska se till att reglerna följs.

Hur ska kläderna hanteras?

Arbetsgivaren ska se till att den anställde tar av sig kläderna efter att arbetsdagen är slut. De får alltså bara användas på jobbet. Kläderna ska inte blandas med andra kläder och de ska tåla att tvättas i minst 60 grader. Om kläderna går sönder är det arbetsgivaren som ska stå för nya. Om kläderna blir smutsiga under arbetsdagen ska de bytas.

Får jag ta hem kläderna?

Kläderna ska bytas efter varje arbetspass. Om det inte finns någon plats på jobbet att byta om på kan arbetsgivaren ordna en tvättpåse som den anställde kan ta hem och lägga kläderna i och ta med till nästa arbetstillfälle. Arbetskläderna ska inte blandas med andra plagg.

Vem ser till att reglerna följs?

Det är både den anställdes och arbetsgivarens ansvar att se till att reglerna följs. Om reglerna inte följs ska man kontakta sitt skyddsombud eller sin sektion.

 

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting, Kommunal.