Alla 330 anställda på Sodexo i Gävle varslas om uppsägning. Detta efter att Sodexo förlorat upphandlingar för matlagning till äldreomsorgen och städ värda runt 60 miljoner kronor årligen.

Anneli Ellebo som är arbetsplatsombud hos Sodexo berättar att det leder till stor oro bland personalen. I dag har många på Sodexo i Gävle kommun så kallade kombitjänster, där de arbetar med både matlagning och städ. De anställda riskerar nu att förlora jobbet, eller att behöva gå ner i tjänstgöringsgrad.

– Kombitjänsterna har fungerat jättebra och många har jobbat heltid. Nu finns risken att de som får behålla jobbet får gå ner till deltid. Det blir svårt för många att leva på en deltidstjänst, säger Anneli Ellebo.

Sodexo ska fortsätta att leverera mat till grundskolor och gymnasieskolor samt hemtjänstmaten inom kommunen. Ändå varslas alla anställda, varpå en del av personalen kommer att återanställas. Hur många som riskerar att bli av med jobbet och hur många som kan få nya jobb hos de företag som vunnit upphandlingarna är ännu oklart.

Ina Fagerlind som är ordförande för Kommunals sektion i Gävle tycker att det är problematiskt att upphandlingar skapar otrygghet för medlemmarna.

–Det är väldigt tragiskt. Tyvärr blir det såhär i kommuner där stor del av verksamheterna är i privat regi. Varje gång det ska upphandlas så blir det en osäkerhet för personalen, säger hon.

Mikael Hallqvist som är inköpschef på Gävle kommun säger att kommunen ville ha in fler aktörer för att öka konkurrensen.

–Sodexo har varit ensamma anbudsgivare, och kommunen ville få in mer konkurrens. En förhoppning var att få in fler lokala aktörer, vilket det tyvärr inte blev, säger han.

Anneli Ellebo och Ina Fagerlind är kritiska till att kommunen inte tagit hänsyn till risken att kombitjänsterna försvinner så att personalen tvingas gå ner i tjänstgöringsgrad när kök och städ nu kommer att skötas av flera olika företag.

–På en kommunal skola där flera olika företag sköter städ och matlagning blir det ju jättesvårt med kombitjänster. Risken är att betydligt färre kommer att komma upp i heltid, säger Anneli Ellebo.

Upphandlingen om äldreomsorgens mat vanns av Fazer Amica och städet i kommunen gick till Samhall och Förenade Service. Upphandlingen om förskolans mat återstår fortfarande. Personaluppsägningarna kommer att ske efter årsskiftet, sex månader innan de pågående avtalen går ut, sista juni 2019.