När driften av Kapplandsgatan i Borås häromåret för första gången lades ut på entreprenad gick kontraktet till det bolag som angav det högsta priset, Attendo. Ida Legnemark är vänsterpartist och ordförande i vård- och äldrenämnden i Borås. Hon säger att det var allianspartierna som drev igenom att ett av kommunens boenden skulle privatiseras och att Vänsterpartiet var emot.

– Då bestämde vi att vi skulle göra en upphandling som tittade på både pris och kvalitet. I Borås har vi genomfört reformer som rätt till heltid och tagit bort delade turer, så vi krävde så långt det var möjligt samma som vi kräver i staden, säger Ida Legnemark.

När upphandlingen gjordes var det inte möjligt enligt lagstiftningen att kräva heltid och inga delade turer.

För Ida Legnemark är det uppenbart att det inte är någon slump att det företag som fick högst poäng på kvaliteten också var det dyraste.

– Kvalitet kostar och det är min bestämda uppfattning att man inte kan pressa priserna hur som helst om man ska ha en bra omsorg.

Hon menar att de borgerligas motiv till upphandlingen inte var ekonomiska utan ideologiska. Däremot har det ändå blivit något billigare per plats än när kommunen drev boendet.

Är inte det bra – det är skattepengar och ni har ställt höga krav?

– Någonstans sparar man ändå de pengarna, och det som kostar är personal. Så man kan ha misstankar om att personalen inte har samma förmåner som i kommunal omsorg.