För ett drygt år sedan höjde många kvinnor sin röst och vittnade om sexuella trakasserier under hashtaggen metoo.

Det visade sig också att kunskapen om sexuella trakasserier var låg bland skyddsombud och chefer vilket berodde på att ämnet inte togs upp på utbildningar.

Arbetsgivaren är skyldig att förebygga och förhindra sexuella trakasserier.

Nu har Prevent, arbetsmiljöorganisation som drivs av LO, PTK och Svenskt Näringsliv, tagit fram en checklista och enkät som ska visa om arbetsplatsen har rutiner för att följa arbetsmiljö- och diskrimineringslagstiftningen. Enkäten ska också ta reda vilka upplevelser som anställda har.

Webbverktyget heter Förebygg sexuella trakasserier. Förutom enkät och checklista finns också exempel på policy och handlingsplan och information om vad man kan göra om något redan har hänt.

Fotnot: Här finns checklistan.