För att känna trygghet på jobbet är anställningsformen viktig. Den som har en tillsvidareanställning vågar i högre grad säga ifrån om det råder missförhållanden än den som är timanställd. Trygga, fasta jobb är därför viktiga både för den enskilda och för arbetsgivaren.

Därför är det intressant att nya siffror, som KA tagit fram, visar att det är stora skillnader i landet när det gäller hur många timanställda som finns inom äldreomsorgen och barnomsorgen.

Intressant är också att andelen timanställda ökar i äldreomsorgen, medan timanställda i   stället minskar i barnomsorgen.

Det är också stora skillnader i hur det ser ut i landet. Östersunds kommun är en av de kommuner med högst andel timanställda. Inom äldre- och funktionshinderomsorgen går nu en tredjedel av de anställda på timmar.

Simon Orädd är en av de timanställda i kommunen. Precis som så många andra tycker han att en tillsvidareanställning vore toppen. Tryggheten och en stabil ekonomi är lockande, medan friheten är större som timanställd.

Skälen till att antalet timanställda är så många i kommunen är flera. Sjukskrivningar, önskescheman och att det är svårt att rekrytera är några anledningar till ökningen, menar Simons chef och kommunens HR-chef.

HR-chefen anser också att ytterligare en anledning till ökningen av timanställda är att en del yngre inte vill ha fasta tjänster. En anledning till detta skulle vara att de som timanställda kan vara mer flexibla, menar hon.

I barnomsorgen går utvecklingen åt motsatt håll. Här är andelen timanställda i stället mindre än tidigare. En anledning till detta är att det är brist på förskollärare och att detta har lett till att fler barnsköt-are anställs.

KA:s siffror visar dock på att det är viktigt att analysera orsaken till utvecklingen i äldreomsorgen. Att själv välja att vara timanställd är en sak, men att år efter år vara hänvisad till det kan aldrig vara okej. Den trygghet som en tillsvidareanställning ger är viktig både för individen och arbetsplatsen.