Bussföraren Peter Sjögren kör buss mellan Göteborg och Borås. Det aktuella passet är till klockan 22.43. Men han har varje gång avslutat arbetet klockan 22.17 och gått hem, med lön.

Frågan är om Peter Sjögren ska få räkna upp tiden från klockan 22.00 till 22.43 med 1,17. Det skulle för varje sådant pass ge en arbetstidsförkortning med knappt 10 minuter på veckoarbetstiden.

Uppräkningen av arbetstid i linjetrafik med 1,17 för varje arbetad timme 22.00-06.00 står i Bussbranschavtalet mellan Kommunal och Sveriges Bussföretag.
I avtalet står också att rast inte får läggas ut mindre än två timmar före arbetstidens slut, andra raster eller uppehåll.

Enligt Kommunals ombudsman Susanne Gällhagen hänger detta ihop med tvisten om rätt till uppräknad tid för Peter Sjögren. För att han inte ska få rast mindre än två timmar före arbetstidens slut så är hans arbetspass till 22.43, trots att körningen är avslutad och klar 22.17.

Tiden däremellan kallar arbetsgivaren garantitid, som Peter Sjögren får betalt för men ingen uppräknad tid. Kommunal accepterar inte begreppet garantitid som de anser att arbetsgivaren ensidigt har hittat på.

– Det står inte i avtalet, säger Susanne Gällhagen.

Hon tycker inte att det spelar någon roll att Peter Sjögren får gå hem med betalning 26 minuter före arbetspasset är avslutat.

– Vi värnar kollektivavtalet. Risken finns annars att arbetsgivare sprider detta till andra timmar mellan 22-06.

Samtidigt tycker hon att Nettbuss agerar märkligt. Det står i avtalet att det går att göra undantag från regeln om att rasten ska vara minst 30 minuter efter sex timmars körning.

– I det här fallet hade det kanske gått att komma överens om en kortare rast, vilket hade inneburit att arbetstiden inte hade behövt sluta 22.43. Men den möjligheten har inte arbetsgivaren ens velat pröva, säger Susanne Gällhagen.

Peter Sjögren har också erbjudit sig att stanna kvar och arbeta fram till 22.43, med att till exempel tvätta bussen. Då hade det inte heller varit någon tvekan om hans rätt till uppräkning av tid fram till arbetstidens slut. Men arbetsgivaren har inte gett honom några sådana arbetsuppgifter.

Arbetsdomstolen väntas komma med sin dom den 14 november.