– Det är rent förskräckligt att en arbetsgivare uppmanar en assistent att göra något som är kriminellt och förbjudet. Det är riktigt anmärkningsvärt, säger Margaretha Johansson.

Detta är ett av de grövsta fall hon har hört talas om och hon är kritisk till att företaget Annas assistans i anslutning till händelsen börjar prata om den gråzon, många menar finns mellan vad en assistent kan och får göra och inte ska göra.

– Det här är ingen gråzon. Är det förbjudet så är det förbjudet. Och arbetsgivaren ska se till att arbetsmiljön är säker och kan definitivt inte be assistenter att göra kriminella saker.

Däremot finns det gott om andra exempel där det just kan röra sig om en gråzon, säger hon. Och det grundar sig i att LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och arbetsmiljölagen kan krocka med varandra.

– Vi kan ta brukare som röker. Då utsätts man ju som assistent för en dålig arbetsmiljö när man utsätts för rök. Det är inte förbjudet att röka i ett enskilt hem. Då har arbetsgivaren skyldighet att se till att assistenten inte utsätts för ohälsa men samtidigt är det ju brukarens rättighet att faktiskt göra det man vill göra i sitt hem. Där skulle jag nog säga att man hamnar i en gråzon mellan de här två lagstiftningarna, säger Margaretha Johansson.