Skriverierna om sjukhuset Nya Karolinska har duggat tätt under året. Höga konsultkostnader, arbetsmodeller som inte fungerar i praktiken, avsaknad av bra anpassning för patienter, fuskbyggen och vattenläckor. Dyrt är bara förnamnet. Nu senast har kritiken handlat om att sjukhusdirektören Melvin Samson anlitat fem konsulter för ibland så mycket som 55 000 kronor per dag. Alla uppges av tidningen Dagens Nyheter ha koppling till honom själv. Samson säger dock till tidningen att han inte ser något problem med situationen och att det inte rör sig om jäv. Efter publiceringen kom dock beskedet att Samson lämnar sjukhuset.

Det är mycket med Nya Karolinska som känns bort i tok. En sak är de enorma kostnaderna, en annan är det etiska i hur olika processer tycks gått till. Varför har politiker lyssnat på konsulter mer än på undersköterskor, sjuksköterskor, läkare och andra anställda när sjukhuset har byggts och utformats? Anställda har påpekat flera brister i förslagen. De har lyft att det inte är en bra idé att bygga en organisation eller ett sjukhus på det sätt konsulterna föreslår, ändå har politikerna valt att lyssna mer på konsulterna än på de anställda. Resultatet är tydligt: världens dyraste sjukhus, men dessvärre inte världens bäst fungerande.

Min önskan är att det en gång för alla kunde bli ett slut på alla skenande konsultkostnader och att det i stället blir mer fokus på de anställda och deras vardag, deras tankar och förslag på hur verksamheter bäst drivs. Det finns så mycket kompetens bland alla yrkesgrupper på sjukhus som skulle vara så värdefull för att ta bra beslut.

En grupp vars kompetens är ovärderlig för beslutsfattare är undersköterskorna. Kommunal har nyligen gått ut i en kampanj där de lyfter vikten av undersköterskelegitimation både för att öka patientsäkerheten och för att höja statusen på yrket. Tänk om undersköterskornas arbetsvillkor, kompetens och utbildningsbehov kunde diskuteras lika mycket som tokigheterna på Nya Karolinska. Tänk om alla i stället pratade om vad vi ska göra för att få fler att söka sig till yrket. Vår åldrande befolkning gör att betydligt fler undersköterskor kommer att behöva både utbildas och anställas. Det är detta politikerna borde tala om och lägga en plan för nu.